Acció concertada 2021 - 2025

Acció concertada 2021 - 2025

ACCIÓ CONCERTADA EN EL SECTOR D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT 2021 - 2025

Ves enrere PUBLICACIÓ CONVOCATÒRIA D’ACCIÓ CONCERTADA EN EL SECTOR DE LA IGUALTAT EN LA DIVERSITAT 2022-2025, PER AL SERVEI D’ASSESSORAMENT I SUPORT A LES PERSONES LGTBI, ELS SEUS FAMILIARS I PERSONES PROPERES: ORIENTA, DE LA PROVÍNCIA D’ALACANT.

PUBLICACIÓ CONVOCATÒRIA D’ACCIÓ CONCERTADA EN EL SECTOR DE LA IGUALTAT EN LA DIVERSITAT 2022-2025, PER AL SERVEI D’ASSESSORAMENT I SUPORT A LES PERSONES LGTBI, ELS SEUS FAMILIARS I PERSONES PROPERES: ORIENTA, DE LA PROVÍNCIA D’ALACANT.