novetats

TRAMITACIÓ D'URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA D'ACCIÓ CONCERTADA EN EL SECTOR D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT

RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, de tramitació d'urgència...

RESOLUCIÓ COMPLEMENTÀRIA DE LA CONVOCATÒRIA D'ACCIÓ CONCERTADA IGUALTAT EN LA DIVERSITAT 2021-2025

RESOLUCIÓ de 29 de setembre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es complementa la...

PRIMER INFORME (JUNY DE 2021) DE LA LLEI TRANS VALENCIANA

.Informe d'implementació, seguiment i millora de la Llei 8/2017, de 7 d'abril, de la Generalitat, integral del reconeixement del dret a...

RESOLUCIÓ DE 14 DE SETEMBRE DE 2021, DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS (LÍNIES DE POBLE GITANO I D'INCLUSIÓ DE PERSONES MIGRANTS) I DE CORRECCIÓ D'ERRORS DE LA RESOLUCIÓ DE 2 DE JULIOL

RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es concedeixen...

CORRECCIÓ D'ERRORS DE LA RESOLUCIÓ DE 3 DE SETEMBRE, CONVOCATÒRIA D'ACCIÓ CONCERTADA EN EL SECTOR DE LA IGUALTAT EN LA DIVERSITAT

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 3 de setembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives,...

RESOLUCIÓ DE 3 D' AGOST DE 2021, SUBVENCIONS DESTINADES A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES PER MILLORA DE PERSONES INMIGRANTS TRABALLADORES AGRÍCOLES DE TEMPORADA

RESOLUCIÓ DE 3 D' AGOST DE 2021, SUBVENCIONS DESTINADES A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES PER MILLORA DE PERSONES INMIGRANTS TRABALLADORES AGRÍCOLES DE TEMPORADA...

NOTA ACLARIDORA SOBRE LA RESOLUCIÓ DE CONVOCATÒRIA D’ACCIÓ CONCERTADA DE PLACES DE COL·LECTIUS VULNERABLES I CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ INFORMATIVA

En relació a la Resolució de 13 d'agost de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es...

PUBLICACIÓ CONVOCATÒRIA D'ACCIÓ CONCERTADA EN EL SECTOR DE LA IGUALTAT EN LA DIVERSITAT 2021-2025.

En el DOGV de 7 de setembre de 2021 s'ha publicat la  RESOLUCIÓ de 3 de setembre de 2021, de la Vicepresidència i...

RESOLUCIÓ DE 21 DE JULIOL DE 2021, PER LA QUE ES PUBLICA LA ANUL·LACIÓ PARCIAL DE LA RESOLUCIÓ DE 2 DE JULIOL PER LA QUE ES CONCEDEIXEN SUBVENCIONS EN MATÈRIA D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT

RESOLUCIÓ de 21 de juliol de 2021 , del director general d'Igualtat en la Diversitat, per la qual es publica l'anul·lació parcial de la...

RESOLUCIÓ CONCESSIÓ SUBVENCIONS EN MATÈRIA D´IGUALTAT EN LA DIVERSITAT

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d´Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es concedeixen...

INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE DE DECRET DEL CONSELL PEL QUAL ES CREA EL CONSELL VALENCIÀ DE LES MIGRACIONS

Amb data 1 de juliol de 2021 s'ha publicat en el DOGV la informació pública del Projecte de Decret del Consell pel qual es crea el...

INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE DE DECRET DEL CONSELL PEL QUAL ES CREA L'OBSERVATORI VALENCIÀ PER A LA IGUALTAT DE TRACTE, LA NO DISCRIMINACIÓ I LA PREVENCIÓ DELS DELICTES D'ODI

Amb data 1 de juliol de 2021 s'ha publicat en el DOGV la informació pública del Projecte de Decret del Consell pel qual es crea...

INFORMACIÓ RELATIVA AL TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 23/2018, DE 29 DE NOVEMBRE, DE LA GENERALITAT, D’IGUALTAT DE LES PERSONES LGTBI

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú...

RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES NOMENEN LES PERSONES DESIGNADES PER A FORMAR PART DEL CONSELL CONSULTIU TRANS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

RESOLUCIÓ DE 12 D'OCTUBRE DE 2020 LA VICEPRESIDENTA DEL CONSELL I CONSELLERA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES I PRESIDENTA DEL...

OBERTURA DEL TERMINI DE VOTACIÓ PER A L'ELECCIÓ DE LES CANDIDATURES A LES VOCALIES DEL CONSELL VALENCIÀ LGTBI.

En compliment del que es disposa en l'article 14.4, últim paràgraf, del Decret 101/2020 de 7 d'agost, del Consell, de desenvolupament de...

PUBLICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE 2 DE JUNY DE 2021, DEL DIRECTOR GENERAL D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN LES CANDIDATURES A LES VOCALIES DEL CONSELL VALENCIÀ LGTBI

De conformitat amb el Decret 101/2020, de 7 d'agost, del Consell, de desenvolupament de la Llei 23/2018, de 29 de novembre, de la...

INFORMACIÓ RELATIVA AL TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DEL PROJECTE DE LLEI VALENCIANA DE DIVERSITAT FAMILIAR I SUPORT A LES FAMÍLIES

El tràmit de consulta pública té per objecte recaptar l'opinió de la ciutadania, així com de les organitzacions i associacions, amb...

REQUERIMENT D'ESMENA DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT, PER A L'EXERCICI 2021

REQUERIMENT D'ESMENA DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT, PER A L'EXERCICI 2021, de les...

Mostrant 1 - 20 de 115 resultats
Articles per pàgina 20
de 6