novetats

REQUERIMENT D'ESMENA DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE DIVERSITAT PER A L'EXERCICI 2024

Esmena de les sol·licituds presentades a l'empara de la RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2024, de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, per la qual es...

CONVOCATÒRIA D'AJUDES EN MATÈRIA DE DIVERSITAT 2024

INFORMACIÓ SOBRE LA CONVOCATÒRIA D'AJUDES EN MATÈRIA DE DIVERSITAT PER AL 2024 I LA SEUA TRAMITACIÓ: 1.- RESOLUCIÓ. 2.- El tràmit de presentació és exclusivament TELEMÀTIC a través del següent...

CONSELL VALENCIÀ LGTBI, RENOVACIÓ DE VOCALIES I CÀRRECS

RESOLUCIÓ, de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Habitatge, per la qual es nomenen vocalies del Consell Valencià LGTBI.

CONSELL VALENCIÀ DE LES MIGRACIONS, RENOVACIÓ DE VOCALIES I CÀRRECS

  RESOLUCIÓ de gener de 2024, de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Habitatge, per la qual es nomenen vocalies i càrrecs del Consell Valencià de les Migracions

PLA DE CONTROL APLICABLE A LES AJUDES ECONÒMIQUES A PERSONES DESPLAÇADES D'UCRAÏNA

Resolució de 8 de juny de 2023 del director general d’Igualtat en la Diversitat per la qual s’aprova el Pla de Control aplicable a les ajudes econòmiques a persones desplaçades d’Ucraïna L'article...

AJUDES A PERSONES DESPLAÇADES D'UCRAÏNA

INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁMITE DE ENMIENDA 1.- Preguntas frecuentes 2.- Preguntas frecuentes en ucraniano

CONVOCATÒRIA D'AJUDES A PERSONES DESPLAÇADES D'UCRAÏNA EMPADRONADES EN LA COMUNITAT VALENCIANA.

INFORMACIÓ SOBRE LA CONVOCATÒRIA D'AJUDES A PERSONES DESPLAÇADES D'UCRAÏNA EMPADRONADES EN LA COMUNITAT VALENCIANA I LA SEUA TRAMITACIÓ: 1.- ORDRE. 2.- El tràmit de presentació és TELEMÀTIC a...

REQUERIMENT D'ESMENA DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT, PER A L'EXERCICI 2023

Esmena de les sol·licituds presentades a l'empara de la RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen...

CONSELL VALENCIÀ DE LES MIGRACIONS

El Consell Valencià de les Migracions és un òrgan col·legiat de caràcter consultiu i participatiu, en el qual participen les principals institucions públiques i entitats socials que treballen per...

INFORMACIÓ PÚBLICA DE L'OBERTURA DEL TERMINI PER A PRESENTAR CANDIDATURES AL CONSELL VALENCIÀ LGTBI

De conformitat amb el Decret 101/2020, de 7 d’agost, del Consell, de desplegament de la Llei 23/2018, de 29 de novembre, de la Generalitat, d’igualtat de les persones LGTBI, modificat pel Decret...

Informació pública de l’obertura del termini per a presentar candidatures al Consell Consultiu Trans de la Comunitat Valenciana

De conformitat amb el Decret 102/2018, de 27 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 8/2017, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l’expressió de gènere a la Comunitat...