Servici d'Intèrpret i Guia-Intèrpret de llengua de signes

Servici d'Intèrpret i Guia-Intèrpret de llengua de signes

Servici d'Intèrpret i Guia-Intèrpret de llengua de signes

El servici d'intèrpret i guia-intèrpret de llengua de signes consistix a facilitar les gestions de caràcter públic, social, sanitari, judicial, laboral, cultural, a qualsevol persona sorda o sordcega quan ho requerisca.

El servici es prestarà tant en valencià com en castellà, a petició de l'interessat.
Este servici pot ser sol·licitat per qualsevol persona sorda, oients o entitats públiques que necessiten un intèrpret o guia-intèrpret de llengua de signes espanyola.

Sol.licitud del Servici d'Intèrpret o Guia-Intèrpret de Llengua de Signes

La sol·licitud dels servicis es farà preferiblement amb quatre dies d'antelació, sempre que siga possible, i se sol·licitarà:

Acudint a:   

  • València: Centre de Formació i Atenció a Persones Sordes de València. C/ Jerónimo Muñoz 30-32, baixos (Tel: 963.846.055)
  • Castelló: Agència Provincial de Castelló. Av. Germans Bou 26, 1r esq (Tel: 964.090.496)
  • Alacant: Agència Provincial d'Alacant. C/ Reis Catòlics 26, 2n, pta 3-4 (Tel: 965.122.072)
  • Per Internet: interpretes@fesord.org o a través del formulari en www.fesord.org
  • Per fax: 963.84.48.24
  • Per sms/Whatsapp: 620.99.68.55
  • Per telèfon: 963.84.60.55  

El servici d'intèrpret i guia-intèrpret de llengua de signes amb caràcter d'emergència podrà sol·licitar-se a través del 112 Comunitat Valenciana.

  • Telèfon veu: 112
  • SMS: 636989787
  • Fax: 962759107