Processos tancats

INFORMACIÓ RELATIVA Al TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DEL PROJECTE DE LLEI VALENCIANA D'ACCESSIBILITAT UNIVERSAL I INCLUSIVA

  Amb data 1 de desembre de 2021 s'ha publicat en el DOGV la informació pública de l'Avantprojecte de Llei d'Accessibilitat Universal i Inclusiva de la Comunitat Valenciana   De conformitat amb el...

TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DEL PROJECTE DE DECRET DEL CONSELL PEL QUAL ES REGULA L'ATENCIÓ PRECOÇ EN LA COMUNITAT VALENCIANA

El tràmit de consulta pública té per objecte recaptar l'opinió de la ciutadania, així com de les organitzacions i associacions, amb anterioritat a l'elaboració d'un projecte normatiu, a fi que les...

PROJECTE DE LLEI D'ACCESSIBILITAT UNIVERSAL I INCLUSIVA

El tràmit de consulta prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. A fi de millorar la participació de...