Novetats

Ajudes per a l'atenció institucionalitzada a persones amb discapacitat i malaltia mental crònica

Són ajudes per a finançarporductes de suport i ajudes tècniques que faciliten la realització de determinades accions a les persones amb diversitat funcional.

PRESTACIONS ECONÒMIQUES INDIVIDUALS PER A LA PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL

Definició Són prestacions econòmiques individualitzades, que es concedeixen amb caràcter de subvenció personal i finalista, per a la promoció de l'autonomia personal. Requisits Les persones que...

MODELS DE MEMÒRIA CONTRACTE PROGRAMA 2023

Memòria Tècnica justificativa de les activitats realitzades en la línia T1131 - Atenció Primària de caràcter Bàsic Memòria Tècnica justificativa de les activitats realitzades en la línia T1132 -...

Ajudes per al desenvolupament de programes i serveis de promoció d'autonomia de persones amb diversitat funcional

2018 RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es concedeixen i es dóna publicitat a les subvencions per al...

CONVOCATÒRIA DE PROJECTES DE VIDA INDEPENDENT A TRAVÉS D’ITINERARIS INDIVIDUALITZATS PER A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL. 2023

RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2022 de la Vicepresidència del Consell i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l’exercici 2023 les subvencions per a...

MODIFICACIÓ DE TERMINIS DE LES CONVOCATÒRIES DE SUBVENCIONS DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE DIVERSITAT FUNCIONAL 2023

Es modifiquen els terminis de presentació de sol·licituds de subvencions per al 2023 de les convocatòries següents: Subvencions per a realitzar projectes de vida independent a través d'itineraris...

Ajudes a programes de servicis socials especialitzats per a persones amb diversitat funcionalt

Publicació de tutorial per a emplenar la memòria i els annexos de la sol·licitud A l'enllaç de les ajudes i subvencions, programes de servicis socials especialitzats per a persones amb diversitat...

Ajudes a programes d'estades vacacionals per a persones amb diversitat funcional

2019 RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2018 de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 les ajudes per a la realització...

CONVOCATÒRIA, AJUDES PERSONALS PER A L’ATENCIÓ ESPECIALITZADA RESIDENCIAL DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL PER A L’EXERCICI 2023

Convocatòria 2023 -RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2023, ajudes personals...

CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER A LA REALITZACIÓ D'ESTADES VACACIONALS 2023

RESOLUCIÓ de 23 de desembre de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen les ajudes per a la realització d’estades vacacionals per a...

— 10 articles per pàgina
Mostrant 1 - 10 de 48 resultats