Normativa internacional

Normativa internacional

Unió Europea

  • REGLAMENT CE 1107/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol de 2006, sobre els drets de les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda en el transport aeri (DO L 204, de 26.7.2006)

  • RECOMANACIONS DEL CONSELL DE 3 DE MARÇ DE 2008, per la qual s'adapta la Recomanació 98/376/CE sobre la creació d'una targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat, amb motiu de l'adhesió de la República de Bulgària i onze Estats més (DO L 63, de 7.3.2008).