Ajudes per a la millora de les condicions d'accesibilitat al medi físic

Ajudes per a la millora de les condicions d'accesibilitat al medi físic

2018

 • RESOLUCIÓ de 20 d'agost de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es concedeixen i es dona publicitat a les subvencions a entitats locals i entitats sense ànim de lucre per a la millora de les condicions d'accessibilitat al medi físic convocades per a l'exercici 2018

   

2019

 • RESOLUCIÓ de 14 de diciembre de 2018 de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoca per a l'exercici 2019 les subvencions a entitats locals i entitats sense ànim de lucre per a la millora de les condicions d'accessibilitat al medi físic.
 • TERMINI DE PRESENTACIÓ: Del 22 de desembre de 2018 al 20 de gener de 2019.
 • RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es concedeixen i es dona publicitat a les subvencions a entitats locals i entitats sense ànim de lucre per a la millora de les condicions d'accessibilitat al medi físic convocades per a l'exercici 2019.

 

 

2020

RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2019 de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoca per a l'exercici 2020 les subvencions a entitats locals i entitats sense ànim de lucre per a la millora de les condicions d'accessibilitat al medi físic.

 

 •  TERMINI DE PRESENTACIÓ: Del 23 de gener al 21 de febrer de 2020.

 

 

 • RESOLUCIÓ de 5 d'agost de 2020 de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es concedeixen i es fa publlicitat  les subvencions a entitats locals i entitats sense ànim de lucre per a la millora de les condicions d'accessibilitat al medi físicper a l'exercici 2020.

 

2021

 

 • RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2020 de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les subvencions a entitats locals i entitats sense ànim de lucre per a la millora de les condicions d'accessibilitat al medi físic.

 

 •  TERMINI DE PRESENTACIÓ: Del 18  de desembre de 2020 al 18 de gener de 2021.

 

 • RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2021 de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es concedeixen i es fa publlicitat  les subvencions a entitats locals i entitats sense ànim de lucre per a la millora de les condicions d'accessibilitat al medi físicper a l'exercici 2021.

 

 

2022

 

 • RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2021 de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2022 les subvencions a entitats locals i entitats sense ànim de lucre per a la millora de les condicions d'accessibilitat al medi físic.

 

 •  TERMINI DE PRESENTACIÓ: Del 22 de gener al 21 de febrer de 2022.

 

 

 • RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es concedeixen les subvencions a entitats locals i entitats sense ànim de lucre per a la millora de les condicions d’accessibilitat al medi físic convocades per a l’exercici 2022,

 

 

TRÀMIT TELEMÀTIC (enllaç PROP)