Centre Ocupacional per a persones amb discapacitat

Centre Ocupacional per a persones amb discapacitat

Definició

Són centres dirigits a proporcionar a persones amb discapacitat ocupació terapèutica per al seu ajustament personal, tècniques professionales per a la seua integració laboral i activitats convivenciales per a la seua integració social.

Beneficiaris

Persones amb discapacitat en edat laboral que no puguen integrar-se en un centre especial d'ocupació o empresa ordinària.

Ubicació

En zones amb suficient demanda que evite els desplaçaments llargs i on es puguen utilitzar els transports públics per part dels beneficiaris.

Capacitat

El nombre de places no serà inferior a 20 ni superior a 80.

Prestacions

Les prestacions seran:

  • Activitats ocupacionals pre-laborals.
  • Formació laboral
  • Orientació laboral.
  • Formació d'hàbits d'autonomía.
  • Tècnicas de socialització.
  • Teràpia i rehabilitació
  • Oci i temps lliure.
  • Servicis complementaris de transport i menjador.
  • Suport a la familia.

 

Xarxa del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials: llistat