Centre de dia per a persones amb discapacitat

Centre de dia per a persones amb discapacitat

Definició

Són centres destinats a persones amb discapacitat amb gran deterioració de les seues capacitats funcionals, que ofereixen serveis específics de suport  preventiu, oferta especialitzada de recursos i activitats rehabilitadores.

Beneficiaris

Persones amb discapacitat greument afectats, amb edat compresa entre 16 i 65 anys i residents en la Comunitat Valenciana.

Ubicació

En centres urbans, pròxims a equipaments comunitaris i preferentment unit a una residència per a persones amb discapacitat.

Capacitat

A partir de 20 places sense excedir de 40.

Prestacions

Les prestacions mínimes seran:

  • Assistència integral
  • Tractament especialitzat
  • Promoció de Salut
  • Activitats ocupacionals i rehabilitadores
  • Activitats culturals i recreatives
  • Activitats de convivència, cooperació i autoajuda
  • Suport psicosocial
  • Orientació familiar
  • Servei de menjador

Xarxa del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials: Llistat

Xarxa de recursos privats autoritzats: Llistat