Centre d'Atenció Residencial per a Persones amb Discapacitat en situació de Depèndencia

Centre d'Atenció Residencial per a Persones amb Discapacitat en situació de Depèndencia

Venen regulats en el Decret 27/2023, de 19 de març, del Consell, pel qual es regulen la tipologia i el funcionament dels centres, serveis i programes de serveis socials, i la seua ordenació dins de l'estructura funcional, territorial i competencial del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials. En concret en l'Annex III del Decret, al punt 3.6. i 3.7

 

Xarxa del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials: Llistat

Xarxa de recursos privats autoritzats: Llistat