Centre d'Atenció Diürna per a Persones amb Discapacitat en Situació de Dependència

Centre d'Atenció Diürna per a Persones amb Discapacitat en Situació de Dependència

Definició

Són centres destinats a persones amb discapacitat en situació de dependència que, per raons derivades de la malaltia o la discapacitat i lligades a la falta o pèrdua de l'autonomia mental, intel.lectual o sensorial, necessiten de l'atenció d'una altra o altres persones per a realitzar les activitats bàsiques de la vida diària.

Beneficiaris

Persones amb dicapacitat en situació de dependència, en qualsevol dels seus graus, que patisquen una greu pèrdua de les seues capacitats físiques, mentals o intelectuals, i que necessiten d'ajuda per a la realització de les activitats, i que necessiten d'ajuda per a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària.

Ubicació

En centres urbans de fàcil accés, próxims a equipaments comunitaris.

Capacitat

Disposaran d'una capacitat assistencial d'un màxim de 100 places en règim ambulatori, i atendran a les necessitats de suport individualitzat de cada usuari.

Finalitat

  • Millorar el nivell d'autonomia personal

  • Proporcionar atenció integral per al manteniment, rehabilitació i millora de les habilitats personals
  • Facilitar activitats d'oci i ocupació del temps lliure

 

Xarxa del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials: Llistat