Centre Ocupacional per a persones amb Malaltia Mental (COEM)

Centre Ocupacional per a persones amb Malaltia Mental (COEM)

Definició

Són centres dirigits a proporcionar a persones amb discapacitat ocupació terapèutica per al seu ajust personal, tècniques professionals per a la seua integració laboral i activitats convivencials per a la seua integració social.

Beneficiaris

Persones amb discapacitat en edat laboral que no poden integrar-se en un centre especial d'ocupació o empresa ordinària.

Ubicació

En zones amb suficient demanda que evite els desplaçaments llargs i es puga utilitzar el transport públic per part dels beneficiaris.

Capacitat

El nombre de places no serà inferior a 20 ni superior a 80 places.

Prestacions

Les prestacions seran:

  • Activitats ocupacionals pre-laborals.

  • Formació laboral· Orientació laboral.

  • Formació d'hàbits d'autonomia.

  • Tècniques de socialització.

  • Teràpia i rehabilitació

  • Oci i temps lliure.

  • Serveis complementaris de transport i menjador.

  • Suport a la família.

 

Xarxa del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials: Llistat