Ajudes per al desenvolupament de programes i serveis de promoció d'autonomia de persones amb diversitat funcional

Ajudes per al desenvolupament de programes i serveis de promoció d'autonomia de persones amb diversitat funcional

2018

  • RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es concedeixen i es dóna publicitat a les subvencions per al desenvolupament de programes i serveis de promoció d'autonomia de persones amb diversitat funcional convocades per a l'exercici 2018. 

2019

  • RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 les subvencions per al desenvolupament de programes i serveis de promoció d'autonomia de persones amb diversitat funcional
  • RESOLUCIÓ de 12 d'abril de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es concedeixen i es dóna publicitat a les subvencions per al desenvolupament de programes i serveis de promoció d'autonomia de persones amb diversitat funcional convocades per a l'exercici 2019.

 

2020

  • DECRET 77/2020, de 17 de juliol, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i de la concessió directa de subvencions a entitats del tercer sector d'acció social per al desenvolupament de programes de persones amb diversitat funcional i problemes de salut mental.

 

2021

  • RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les subvencions per al desenvolupament de programes i serveis de promoció d'autonomia de persones amb diversitat funcional
  • RESOLUCIÓ de 30 d'agost de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es concedeixen i es dóna publicitat a les subvencions per al desenvolupament de programes i serveis de promoció d'autonomia de persones amb diversitat funcional convocades per a l'exercici 2021.

 

2022

2023

 

  • RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2023 les subvencions per al desenvolupament de programes i serveis de promoció d'autonomia de persones amb diversitat funcional.

Termini de presentació: des de l'1 de gener fins al 31 de gener de 2023. 

TRÀMIT TELEMÀTIC.

TUTORIAL EMPLENAMENT DE LA MEMÒRIA I ANNEXOS DE LA SOL·LICITUD

Listado documentos