Visualització de contingut web

Normativa en materia de accesibilidad

 • LLEI 1/1998
  LLEI 1/1998, de 5 de maig, de la Generalitat Valenciana, d'Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques, Urbanístiques i de la Comunicació.
 • LLEI 12/2003
  LLEI 12/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre Gossos d'Assistència per a Persones amb Discapacitats.
 • LLEI 9/2009
  Llei 9/2009, de 20 de novembre, de la Generalitat, d'Accessibilitat Universal al Sistema de Transports de la Comunitat Valenciana.
 • DECRET 39/2004
  Decret 39/2004, de 5 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es desplega la Llei 1/1998, de 5 de maig, de la Generalitat, en matèria d'accessibilitat en l'edificació de pública concurrència i en el medi urbà.
 • DECRET 167/2006
  Decret 167/2006, de 3 de novembre, del Consell, que desenrotlla la Llei 12/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre Gossos d'Assistència per a Persones amb Discapacitats.
 • DECRET 151/2009
  DECRET 151/2009, de 2 d'octubre, del Consell, pel qual s'aproven les exigències bàsiques de disseny i qualitat en edificis de vivenda i allotjament.
 • ORDE de 9 de juny de 2004
  ORDE de 9 de juny de 2004, de la Conselleria de Territori i Vivenda, per la qual es desplega el Decret 39/2004, de 5 de març, del Consell de la Generalitat, en matèria d'accessibilitat en el medi urbà.
 • ORDE de 22 de novembre de 2004
  ORDE de 22 de novembre de 2004, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual s'aprova la Carta de Servicis de Platges Accessibles.
 • ORDE de 30 de maig de 2007
  ORDE de 30 de maig de 2007, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual s'aprova el model de sol·licitud del procediment per al reconeixement de gossos d'assistència per a persones amb discapacitats, així com el contingut mínim dels projectes de teràpia assistida amb animals de companyia (TAAC).
 • ORDE de 7 de desembre de 2009
  ORDE de 7 de desembre de 2009, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual s'aproven les condicions de disseny i qualitat en desplegament del Decret 151/2009, de 2 d'octubre, del Consell.