GEO (Grup Especial Operatiu)

GEO (Grup Especial Operatiu)

El grup GEO es va crear a novembre de 2020, com a instrument d’informació, formació i millora, que fa seus molts dels principis de la metodologia de treball en xarxa, xarxa en la qual participen tant les entitats de major proximitat a la persona (equips de serveis socials d’atenció primària), com l’entitat autonòmica que resol.

Instrument d’informació, d’una banda permet conéixer qui fa què dins de la mateixa organització, i d’altra facilita la identificació de les errades i dels «embossos» més freqüents que impedeixen el progrés de les sol·licituds i, per tant, l’atenció en temps i forma a les persones en situació de dependència.

Instrument de formación, l’anàlisi d’aquestes errades permet detectar dinàmiques disruptives o disfuncionals i canviar-les, eliminant determinades accions que a curt termini bloquegen el procediment, i realitzant canvis de major intensitat en les formes de fer facilitant l’avanç de les sol·licituds i millora els temps de resolució.

I finalment, instrument de millora perquè el resultat de la informació i de la formació no pot ser altre que la millora del proce­diment. Saber qui fa què, quan i perquè, i canviar les dinàmiques que alenteixen o bloquegen el procediment, a més de resoldre aquelles sol·licituds que han quedat aturades en un moment del procés, no pot fer altra cosa que no siga millorar l’atenció a les persones en situació de dependència.

Accedisca al GEO de la D.G. d'Atenció Primària i Autonomia Personal en el següent ENLLAÇ