Subvencions 2024

Ves enrere Convocatòria Educació i Sensibilització per a la Ciutadania Global i d'Accions de Sensibilització sobre Activistes en Drets Humans

Convocatòria Educació i Sensibilització per a la Ciutadania Global i d'Accions de Sensibilització sobre Activistes en Drets Humans

 

 

 

GUIA DE LA GENERALITAT VALENCIANA PER A L'AVALUACIÓ EX-ANTE DE PROJECTES D'EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA GLOBAL EN L'ÀMBIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA

 

 

CONVOCATÒRIA

 
 
 

Data límit de presentació de sol·licituds 15 de febrer de 2024

 
 
REQUERIMENT D'ESMENA
 
 
Data límit 22 de març de 2024
 
 

RESOLUCIÓ PROVISIONAL

Proposta de resolució provisional de la Comissió de valoració de la convocatòria publicada mitjançant Resolució de 29 de desembre de 2023, de la de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i, per la qual es convoquen, per a l'any 2024, subvencions a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), per al finançament d'actuacions en matèria d'educació i sensibilització per a la ciutadania global i d'accions de sensibilització sobre activistes en drets humans, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

 

Acta de la reunió de la Comissió de Valoració, de la convocatòria de 2024, per a la concessió de subvencions a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), per al finançament d'actuacions en matèria d'educació i sensibilització per a la ciutadania global i d'accions de sensibilització sobre activistes en drets humans, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, celebrada el 29 d'abril de 2024, a les 09.30 hores, en la seu de la Subdirecció General de Cooperació Internacional al Desenvolupament

Les al·legacions es presentaran de forma telemàtica, mitjançant el tràmit específic d’esmena telemàtica d’esta convocatòria, en la seu electrònica de la Generalitat, accedint a l’enllaç https://inclusio.gva.es/va/web/cooperacion/presentacio-telematica-de-les-sol-licituds-2024.

Model al·legacions EDH

Model al·legacions EPD

Data límit de presentació de al·legacions 23 de maig de 2024