Subvencions 2024

Ves enrere Convocatòria d'Acció Humanitària

Convocatòria d'Acció Humanitària

GUIA DE LA GENERALITAT VALENCIANA PER A L'AVALUACIÓ EX-ANTE DE PROJECTES D'ACCIÓ HUMANITÀRIA

 

CONVOCATÒRIA

 

RESOLUCIÓ de 26 d’abril de 2024, de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, per la qual es convoquen, per a l’any 2024, subvencions a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), per al finançament de projectes d’acció humanitària d’ajuda a les víctimes de desastres naturals i conflictes armats, o a poblacions en situació de vulnerabilitat extrema. [2024/3932]

 

Data limit per a la presentació de sol·licituds: 4 de juny de 2024

 

REQUERIMENT D'ESMENA

Requeriment d'esmena de la documentació presentada en la sol·licitud de subvencions, per a l’any 2024, a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), per al finançament de projectes d'acció humanitària d'ajuda a les víctimes de desastres naturals i conflictes armats, o a poblacions en situació de vulnerabilitat extrema.

Data límit 27 de juny de 2024

RESOLUCIÓ PROVISIONAL SOLHUM 2024

[publicació 17/07/2024]

Proposta de resolució provisional de la Comissió de Valoració de la convocatòria realitzada mitjançant Resolució de 26 d’abril de 2024, de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, per la qual es convoquen, per a l’any 2024, subvencions a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), per al finançament de projectes d’acció humanitària d’ajuda a les víctimes de desastres naturals i conflictes armats, o a poblacions en situació de vulnerabilitat extrema.

Acta de la reunió de la Comissió de Valoració, de la convocatòria de 2024, per a la concessió de subvencions a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD) per al finançament de projectes d'Acció Humanitària d'ajuda a les víctimes de desastres naturals i conflictes armats, o a poblacions en situació de vulnerabilitat extrema, celebrada el 16 de juliol de 2024, a les 10.40 hores, en la seu de la Subdirecció General de Cooperació Internacional al Desenvolupament.

INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE LES AL·LEGACIONS

- Termini de presentació d'al·legacions: fins a 31 de juliol de 2024

1. Les entitats rebran, a través de l'aplicació de gestió  d' expedients Mart-e Tramita - ESTER, la documentació tècnica de l'avaluació de cada sol·licitud, composta de: (a) la fitxa de baremació, (b) l'informe general, (c) l'informe de valoració de la proposta econòmica.

Les al·legacions es presentaran de forma telemàtica, mitjançant el tràmit específic d’esmena telemàtica d’esta convocatòria, en la seu electrònica de la Generalitat, accedint a l’enllaç:

https://sede.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=G95270

2. Instruccions de presentació: Només s'admetran aquelles al·legacions presentades en el document facilitat a continuació [MODEL D'AL·LEGACIONS].

Únicament s'ha d'emplenar la primera pestanya titulada "AL·LEGACIONS". És imprescindible situar adequadament l'al·legació formulada, en funció de si es tracta d'una al·legació a les puntuacions del barem o d'una al·legació a una partida pressupostària, realitzant una exposició concreta i resumida de la motivació de l'al·legació formulada.

MODEL D'AL·LEGACIONS SOLHUM_2024