Subvencions 2024

Ves enrere Convocatòria de Cooperació Internacional al Desenvolupament

Convocatòria de Cooperació Internacional al Desenvolupament

GUIA DE LA GENERALITAT VALENCIANA PER A L'AVALUACIÓ EX-ANTE DE PROJECTES I PROGRAMES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT. Modalitat A i B: cooperació econòmica

GUIA DE LA GENERALITAT VALENCIANA PER A L'AVALUACIÓ EX-ANTE DE PROJECTES I PROGRAMES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT. Modalitat C: cooperació tècnica

GUIA DE LA GENERALITAT VALENCIANA PER A L'AVALUACIÓ EX-ANTE DE PROJECTES I PROGRAMES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT. Modalitat D: intervencions específiques

 

CONVOCATÒRIA

Resolució de 29 de desembre de 2023, de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada per a l'any 2024, subvencions a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), per al finançament de projectes i programes de coopració internacional al desenvolupament a executar en països i poblacions empobrits estructuralment.

 

Data límit per a la presentació de sol·licituds 21 de febrer de 2024

 

REQUERIMENT D'ESMENA

Requeriment d'esmena de la documentació presentada en la convocatòria, per a l'any 2024, subvencions a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), per al finançament de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament, a executar en països estructuralment empobrits. 

 

Data límit 20 de maig de 2024

 

REQUERIMENT D'ESMENA COMPLEMENTÀRIA

Notificació de requeriment complementari d'esmena de la documentació presentada en la convocatòria per la qual es convoquen, per a l'any 2024, subvencions a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ongd), per al finançament de projectes i programes de cooperació internacional al desenvolupament a executar en països i poblacions estructuralment empobrides.