Subvencions 2023: Convocatòries

Ves enrere Convocatòria Entitats sense Ànim de Lucre per a projectes de promoció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 2023

Convocatòria Entitats sense Ànim de Lucre per a projectes de promoció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 2023

ORDRE DE BASES

ORDRE 1/2023, de 28 d’abril, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual s’aproven les bases reguladores de concessió de subvencions destinades a la realització d’accions d’implementació i promoció dels objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 a la Comunitat Valenciana.

 

CONVOCATÒRIA

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2023, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per a l’any 2023, subvencions per al finançament d’actuacions d’implementació i promoció dels objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 destinades a entitats sense ànim de lucre.

Data límit de presentació 16 de juny de 2023

 

Enllaç de tramitació a la sol·licitud telemàtica.

 

Documents associats a l'expedient: Subvencions per al finançament d'actuacions d'implementació i promoció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 a desenvolupar per entitats sense ànim lucratiu.

ANNEX I - SOL·LICITUD ESPECÍFICA DE SUBVENCIONS PER AL FINANÇAMENT D'ACTUACIONS D'IMPLEMENTACIÓ I PROMOCIÓ DELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DE L'AGENDA 2030, DESTINADES A ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE

 

Procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries, en el cas de nou perceptor o nou compte bancari:

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22648

 

GUIA D'AVALUACIÓ EX ANTE

Guia d'avaluació ex ante per a la concessió de subvencions destinades a la realització d'accions d'implementació i promoció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 destinades a entitats sense ànim lucratiu

ESMENA

Requeriment d'esmena de la documentació presentada en la convocatòria de subvencions per al finançament d'actuacions d'implementació i promoció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030, destinades a entitats sense ànim de lucre – 2023.

Data límit de presentació d'esmenes 26 de setembre de 2023.

Consultes:  sdgAgenda2030@gva.es

 

RESOLUCIÓ PROVISIONAL

 

 ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ, DE LA CONVOCATÒRIA DE 2023, PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL FINANÇAMENT D'ACTUACIONS D'IMPLEMENTACIÓ I PROMOCIÓ DELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DE L'AGENDA 2030 DESTINADES A ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE 2023, EL DIA 26 D'OCTUBRE A LES 14.30 HORES, EN LA SEU DE LA DIRECCIÓ GENERAL D'INCLUSIÓ I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT.

 Proposta de resolució provisional de la Comissió de Valoració de la convocatòria realitzada mitjançant Resolució de 19 de maig de 2023, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per a l'any 2023, subvencions per al finançament d'actuacions d'implementació i promoció dels objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030, destinades a entitats sense ànim de lucre.

Termini de presentació de alegacions: fins el 13 de novembre de 2023

Les al·legacions es presentaran de manera telemàtica, en el tràmit específic d'aportació de documentació d'esta convocatòria, en la seu electrònica de la Generalitat, accedint a la url:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19273&version=

 

 

RESOLUCIÓ DEFINITIVA

RESOLUCIÓ de 7 de desembre de 2023, del secretari Autonòmic de Família i Serveis Socials, de la convocatòria realitzada mitjançant la Resolució de 19 de maig de 2023, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per a l'any 2023, subvencions per al finançament d'actuacions d'implementació i promoció dels objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030, destinades a entitats sense ànim de lucre.

JUSTIFICACIÓ

La justificació es presentarà de manera telemàtica, en el tràmit específic d'aportació de documentació d'esta convocatòria, en la seu electrònica de la Generalitat, accedint a l’url

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19273&version=

GUIA DE JUSTIFICACIÓ

PROPOSTA DE FORMULARI DE MEMÒRIA TÈCNICA

PROPOSTA DE PLANTILLA DE JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA

Les propostes de formulari de memòria tècnica i de plantilla de justificació econòmica són models orientatius, les entitats podran utilitzar altres diferents elaborats per elles.

Termini per a presentar documentació justificativa: FINS AL 31 DE JULIOL DE 2024