Subvencions 2023: Convocatòries

Ves enrere Convocatòria de Cooperació Internacional per al Desenvolupament

Convocatòria de Cooperació Internacional per al Desenvolupament

 

 

GUIA DE LA GENERALITAT VALENCIANA PER A L'AVALUACIÓ EX-ANTE DE PROJECTES I PROGRAMES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT. Modalitat A i B: cooperació econòmica

GUIA DE LA GENERALITAT VALENCIANA PER A L'AVALUACIÓ EX-ANTE DE PROJECTES I PROGRAMES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT. Modalitat C: cooperació tècnica

GUIA DE LA GENERALITAT VALENCIANA PER A L'AVALUACIÓ EX-ANTE DE PROJECTES I PROGRAMES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT. Modalitat D: intervencions específiques

 

CONVOCATÒRIA

Resolució de 13 de març de 2023, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per a l’any 2023, subvencions a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), per al finançament de projectes i programes de cooperació internacional al desenvolupament a executar en països i poblacions estructuralment empobrides.

 

 

 

 

RESOLUCIÓ PROVISIONAL

Proposta de resolució provisional de la Comissió de valoració de la convocatòria publicada mitjançant Resolució de 13 de març de 2023, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per a l'any 2023, subvencions a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), per al finançament de projectes i programes de cooperació internacional per al desenvolupament, a executar en països i poblacions estructuralment empobrits.

 

RESOLUCIÓ DEFINITIVA

RESOLUCIÓ de 13 de novembre de 2023, del secretari autonòmic de Família i Serveis Socials, de la convocatòria realitzada mitjançant la Resolució de 13 de març de 2023, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per a l'any 2023, de subvencions a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), per al finançament de projectes i programes de cooperació internacional per al desenvolupament, a executar en països i poblacions estructuralment empobrits

MODEL ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ