Subvencions 2023: Convocatòries

Ves enrere Convocatòria d'Ens Locals per a projectes de promoció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 2023

Convocatòria d'Ens Locals per a projectes de promoció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 2023

ORDRE DE BASES

ORDRE 1/2023, de 28 d’abril, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual s’aproven les bases reguladores de concessió de subvencions destinades a la realització d’accions d’implementació i promoció dels objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 a la Comunitat Valenciana.

 

CONVOCATÒRIA

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2023, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per a l’any 2023, subvencions per al finançament d’actuacions d’implementació i promoció dels objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 en l’àmbit local.

Data límit de presentació 16 de juny de 2023

 

Enllaç de tramitació a la sol·licitud telemàtica

 

Documents associats a l'expedient de subvencions per al finançament d'actuacions d'implementació i promoció dels objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 en l'àmbit local.

ANNEX I - SOL·LICITUD ESPECÍFICA DE SUBVENCIONS PER AL FINANÇAMENT D'ACTUACIONS D'IMPLEMENTACIÓ I PROMOCIÓ DELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DE L'AGENDA 2030, EN L'ÀMBIT LOCAL

 

Procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries, en el cas de nou perceptor o nou compte bancari:

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22648

 

GUIA D'AVALUACIÓ EX ANTE

GUIA DE LA GENERALITAT VALENCIANA D’AVALUACIÓ EX ANTE DE LES PROPOSTES PRESENTADES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DESTINADES A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS D’IMPLEMENTACIÓ I PROMOCIÓ DELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DE L’AGENDA 2030 EN L’ÀMBIT LOCAL

 

ESMENA

Requeriment d'esmena de la documentació presentada en la convocatòria de subvencions per al finançament d'actuacions d'implementació i promoció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030, en l'àmbit local – 2023.

Data límit de presentació d'esmenes 4 d'agost de 2023.

Consultes:  sdgAgenda2030@gva.es

RESOLUCIÓ PROVISIONAL

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ, DE LA CONVOCATÒRIA DE 2023, PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL FINANÇAMENT D'ACTUACIONS D'IMPLEMENTACIÓ I PROMOCIÓ DELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DE L'AGENDA 2030 EN L'ÀMBIT LOCAL, CELEBRADA EL 26 D'OCTUBRE DE 2023, A LES 14,00 HORES, EN LA SEU DE LA DIRECCIÓ GENERAL D'INCLUSIÓ I COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT.

 

 Proposta de resolució provisional de la Comissió de Valoració de la convocatòria realitzada mitjançant Resolució de 19 de maig de 2023, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per a l'any 2023, subvencions per al finançament d'actuacions d'implementació i promoció dels objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030, en l'àmbit local.

Termini de presentació d'alegacions: fins el 13 de novembre de 2023.

Les al·legacions es presentaran de manera telemàtica, en el tràmit específic d'aportació de documentació d'esta convocatòria, en la seu electrònica de la Generalitat, accedint a la url:

   https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19273&version=

 

RESOLUCIÓ DEFINITIVA

RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2023, del secretari autonòmic de Família i Serveis Socials, per la qual es concedixen les subvencions convocades mitjançant la Resolució de 19 de maig de 2023, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per a l'any 2023, subvencions per al finançament d'actuacions d'implementació i promoció dels objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030, en l'àmbit local.

 

TALLER D'AVALUACIÓ EX ANTE 2023 

Presentació del taller d'avaluació ex-ante de projectes i programes per a la implementació i promoció dels objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 en la Comunitat Valenciana.

 

JUSTIFICACIÓ

La justificació es presentarà de manera telemàtica, en el tràmit específic d'aportació de documentació d'esta convocatòria, en la seu electrònica de la Generalitat, accedint a l’url

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19273&version=

GUIA DE JUSTIFICACIÓ

PROPOSTA DE FORMULARI DE MEMÒRIA TÈCNICA

PROPOSTA DE PLANTILLA DE JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA

Les propostes de formulari de memòria tècnica i de plantilla de justificació econòmica són models orientatius, les entitats podran utilitzar altres diferents elaborats per elles.

Termini per a presentar documentació justificativa: FINS AL 31 DE JULIOL DE 2024