T'interessa

Agenda

actualitat

Ves enrere Publicació del Decret 94/2018 de creació d'órgans d'assessorament i participació en matèria d'Objectius de Desenvolupament Sostenible

Publicació del Decret 94/2018 de creació d'órgans d'assessorament i participació en matèria d'Objectius de Desenvolupament Sostenible

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana Núm. 8356 Consell ha publicat el Decret 94/2018 de creació d'òrgans d'assessorament i participació en matèria d'Objectius de Desenvolupament Sostenible. El present Decret 94/2018 constitueix el desenvolupament reglamentari de la Llei 18/2017, de 14 de desembre, de Cooperació i Desenvolupament Sostenible en l'àmbit de la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de Nacions Unides a la Comunitat Valenciana.

El Decret regula el seguiment i avaluació de la implementació de les polítiques públiques i dels indicadors estadístics de compliment de l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible a la Comunitat Valenciana. També l'establiment de relacions de col·laboració i diàleg per a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible dels diferents agents i institucions valencianes. Així mateix, estableix la composició i funcionament de l'Alt Consell Consultiu per al Desenvolupament de l'Agenda 2030, la Comissió Interdepartamental per a la Cooperació Internacional al Desenvolupament i el Consell Territorial Sectorial per a la Cooperació Internacional al Desenvolupament.

L'Alt Consell Consultiu per al Desenvolupament de l'Agenda 2030 és un òrgan col·legiat que, entre altres funcions, assessorarà al Consell i el seu sector públic instrumental en el disseny de la planificació estratègica de l'agenda autonòmica en matèria dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030. Al seu torn, promourà la participació i implicació dels sectors públics, acadèmic, privat i de la societat civil, per a l'efectiva implementació de l'Agenda 2030 a la Comunitat Valenciana.

Per la seua banda correspon a la Comissió Interdepartamental per a la Cooperació Internacional al Desenvolupament elaborar l'Estratègia Autonòmica de Desenvolupament Sostenible que definirà la política de la Generalitat Valenciana de planificació, implementació i seguiment de les metes dels ODS.
 

Finalment, es regula el Consell Territorial Sectorial per a la Cooperació Internacional al Desenvolupament la funció del qual és, entre unes altres, promoure que els Objectius de Desenvolupament Sostenible estiguen incorporats en els diferents instruments de planificació, seguiment i avaluació de les respectives polítiques locals, en els téminos que assenyale l'Estratègia Autonòmica de Desenvolupament, i facilita i promou aliances orientades a aconseguir els ODS a la Comunitat Valenciana.