Protocol d'actuació contra les violències sexuals en espais d'oci de la Comunitat Valenciana

Protocol d'actuació contra les violències sexuals en espais d'oci de la Comunitat Valenciana

Des de la idea que l'oci nocturn "no hauria de ser un perill per a les dones”, El Comissionat per a la Lluita contra la Violència sobre la Dona, en el marc de les seues competències, pretén realitzar polítiques actives de prevenció, amb actuacions encaminades a la detecció i identificació de situacions de violències sobre la dona en l'àmbit d'espectacles públics, activitats recreatives i d'oci, espais festius com: locals d'oci nocturn, discoteques, sales de concert, bars musicals, festivals, entre altres, advocant per canvis estructurals i reduint la incidència imminent d'estes violències, aconseguint al seu torn, la transformació d'ambients, creences, comportaments i actituds masclistes, en pro d'una societat més igualitària.

Per a donar compliment al que s'establix i una resposta especialitzada i específica, a les accions que atempten contra la llibertat sexual de les dones, El Comissionat per a la Lluita contra la Violència sobre la Dona ha elaborat el PROTOCOL D’ACTUACIÓ CONTRA LES VIOLÈNCIES SEXUALS EN ESPAIS D’OCI DE LA COMUNITAT VALENCIANA establint, actuacions preventives i operatives cap a la víctima i l'agressor, quan es produïsca algun tipus de violència sexual i/o violència masclista en espais públics, i privats d'oci, així com a les entitats que promoguen estes activitats.