Renda Valenciana d’Inclusió

La Renda Valenciana d'Inclusió (RVI) és una prestació econòmica y professional dirigida a les persones en risc d'exclusió de la Comunitat Valenciana. 

Diferenciem 2 tipus de Renda en funció de l'existència o no d'ingressos previs, les denominades Complementària i de Garantia, que al seu torn presenten altres 2 subtipus.

Actualment, la Renda Complementària d'Ingressos del treball es troba a l'espera de la seua posada en marxa.
Recorda, la RVI en qualsevol de les seues modalitats és compatible amb l'Ingrés Mínim Vital de l'Estat.

Les quantitats percebudes en concepte de RVI es podran incrementar per despeses derivades del lloguer o quota hipotecaria de la vivienda habitual y per a garantir suministraments energètics.. 

Utilitza el simulador per a saber si pots ser persona beneficiària d'alguna modalitat de RVI.

Pot dirigir-se a:

 

VALÈNCIA

Direcció Territorial de València

  • Av. de l'Oest, 36  46001 – València

 

CASTELLÓ

Direcció Territorial de Castelló

  • Av. Germans Bou, 81 12073 - Castelló

 

 ALACANT

Direcció Territorial d'Alacant

  • Av/ Rambla Méndez Núñez, 41 6a planta - 03002-  Alacant

La Renta Valenciana de Inclusión es una prestación de competencia de la Generalitat Valenciana con parte de la gestión compartidas con los Ayuntamientos, otras Entidades Locales y/o las Direcciones Territoriales de cada una de las provincias.

Para recibir más información y cumplimentar la solicitud, acércate a los equipos de atención primaria básica. Al simulador web en función de tu municipio, te mostraremos donde dirigirte.

La RVI entra en vigor amb la Llei 19/2017, de 20 de desembre, de la Generalitat, de renda valenciana d'inclusió. Aquesta norma garanteix un dret subjectiu que es concreta a través d'una prestació económica i/o una prestació professional per a realitzar un procés d'inclusió social dirigides a cobrir les necessitats bàsiques que garantisquen la qualitat de vida combatent l'exclusió i la vulnerabilitat social.

Desenvolupada per:

Modificada per:

SOL·LICITUD

Per a cada tipus de Renda Valenciana d'Inclusió es poden requerir documents complementaris. Aconsellem llegir aquest document  per a saber que documents apliquen en el teu cas. Els següents seran obligatoris en tot moment:

Què necessiteu fer? Com es tramita Termini Silenci Informació del tràmit
En línia Presencial
Sol·licitud Renda de Garantia de Ingressos Mínims   En registres oficials
(Ajuntaments, Prop, etc.)
6 mesos Positiu  
Sol·licitud Renda de Garantia de Inclusió Social En registres oficials
(Ajuntaments, Prop, etc.)
6 mesos Positiu  
Sol·licitud Renda Complementaria d'Ingressos per Prestacions En registres oficials
(Ajuntaments, Prop, etc.)
6 mesos Positiu  
Sol·licitud de complement lloguer per a titulars de renda En registres oficials
(Ajuntaments, Prop, etc.)
6 mesos Positiu
Sol·licitud de complement de quota hipotecaria per a titulars de renda En registres oficials
(Ajuntaments, Prop, etc.)
6 mesos Positiu
Comunicació de variacions Renda Valenciana d'Inclusió En registres oficials
(Ajuntaments, Prop, etc.)
3 mesos Negatiu

 

  • Silenci positiu: si l'Administració no respon expressament en termini, s'entén estimada la sol·licitud.
  • Silenci negatiu:si l'Admistración no respon expressament en termini, és entén desestimada la sol·licitud.