Programació

Programació

Objectius del FEDER:

  • Afavorir el pas a una economia de baix nivell d'emissió de carboni en tots els sectors (EIX PRIORITARI 4).

Prioritats del FEDER:

  • El foment d'estratègies de reducció del carboni per a tot tipus de territori, especialment les zones urbanes.

Eix prioritari 4: Afavorir el pas a una economia de baix nivell d'emissió de carboni en tots els sectors

Objectiu Temàtic

Prioritat d'inversió

Objectiu específic

Línia d'actuació

4 – Recolzar la transició a una economia baixa en carboni en tots els sectors.

4c -Suport de l'eficiència energètica, de la gestió intel·ligent de l'energia i de l'ús d'energies renovables en les infraestructures públiques, inclosos els edificis públics, i en els habitatges.

4.3.1. Millorar l'eficiència energètica i reducció d'emissions de CO2 en l'edificació i en les infraestructures i serveis públics.

PROGRAMA D'ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN CENTRES DE LA CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 

 

Programació FEDER - COMUN A TODOS

Normativa i Documentació