Covid 19-Normativa no vigent

Covid 19-Normativa no vigent

NORMATIVA SOBRE EL PERSONAL DE SERVEIS SOCIALS

 

NORMATIVA PER A CENTRES RESIDENCIALS I D'ATENCIÓ A PERSONES MAJORS I A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL O PROBLEMES DE SALUT MENTAL

 
NORMATIVA PER ALS CENTRES D'ACOLLIDA TEMPORAL D'EMERGÈNCIA
 

 

NORMATIVA PER ALS SERVEIS D'ATENCIÓ AMBULATÒRIA

 

NORMATIVA PER ALS SERVEIS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA

 

NORMATIVA PER A L'ATENCIÓ DE PERSONES SENSE LLAR I BARRIS VULNERABLES

 

NORMATIVA PER ALS SERVEIS RESIDENCIALS I D'ATENCIÓ DE LES DONES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

 

NORMATIVA PER ALS SERVEIS D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA

 

​​​​​​NORMATIVA PER A LES FAMÍLIES NOMBROSES I MONOPARENTALS 

 

NORMATIVA PER A LES PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

 

NORMATIVA DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT
 

 

NORMATIVA PER A ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE EN L'ÀMBIT DELS SERVEIS SOCIALS