Detall Notícia

El Consell aprova un conveni amb la Universitat Politècnica de València per al funcionament de la Càtedra d'Infància i Adolescència

15/10/2021

- La finalitat que té és promoure i desenvolupar activitats de formació i divulgació del coneixement sobre la infància i l'adolescència
- La Generalitat en destina per al funcionament un import de 20.000 eurosEl Ple del Consell ha aprovat un conveni de col·laboració entre la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i la Universitat Politècnica de València per al funcionament de la Càtedra d'Infància i Adolescència en 2021.

La finalitat de la Càtedra d'Infància i Adolescència és la promoció i el desenvolupament, des d'un enfocament interdisciplinari, d'activitats de formació i de divulgació i transferència del coneixement sobre la infància i l'adolescència.

La Càtedra impulsada per la Generalitat té com a objectiu facilitar als i les professionals i els estudiants universitaris les habilitats i les competències per al seu exercici professional, actual o futur, i a les persones que hi investiguen, el desenvolupament de línies d'investigació i projectes, així com l'elaboració de tesis doctorals.

Així mateix, el conveni determina com a funció de la Càtedra facilitar a les administracions públiques i els agents socials la formació contínua del seu personal i l'assessorament, i a la societat en el seu conjunt, la divulgació dels drets individuals i col·lectius reconeguts a la infància i l'adolescència i la sensibilització per a promocionar-los, desenvolupar-los, defendre'ls i protegir-los.

La creació d'aquesta càtedra s'emmarca en el desplegament de la Llei de la Generalitat de drets i garanties de la infància i adolescència, concretament en l'àrea de la promoció, la sensibilització i el foment dels drets individuals i col·lectius reconeguts a aquest sector de la població.

A més, la Llei d'infància i adolescència reconeix als xiquets, xiquetes i adolescents el dret a rebre una atenció de qualitat en els serveis públics i per a fer-ho la Generalitat ha d'impulsar la formació contínua i la millora de les competències dels i les professionals d'aquest àmbit, incloent-hi la sensibilització i la formació en drets de la infància i l'adolescència, funció que es preveu entre les que s'estableixen per a la Càtedra d'Infància i Adolescència de la UPV.

Per la seua banda, a través de la Càtedra, la Universitat Politècnica de València col·laborarà amb empreses, fundacions o entitats del sector per al compliment de les seues finalitats docents, d'investigació i de transferència de tecnologia i coneixement i de desenvolupament cultural; també per a contribuir a la innovació, la modernització i la millora de la societat en general.