Actualitat

Igualdad suma a la Diputación de Alicante al Pla Convivint para cofinanciar tres centros de mayores y diversidad funcional en Santa Pola, Biar y Aspe

  • Aitana Mas y Carlos Mazón han firmado el convenio de colaboración entre ambas instituciones para ampliar y cubrir las necesidades detectadas en la provincia
  • El Pla Convivint prevé la construcción y rehabilitación hasta 2025 de 40 centros de mayores, diversidad funcional, salud mental e infancia por valor de 121 millones de euros
Plan Convivint

Igualdad destina más de 2,1 millones de euros para concluir las obras de la residencia de personas mayores y centro de día de Mislata

  • Delega en el Ayuntamiento de Mislata las actuaciones pendientes de ejecución del proyecto de reforma y ampliación de un edificio existente 
  • El Plan Convivint prevé una inversión de 300 millones de euros hasta 2025 en el ámbito de las personas mayores y un centenar de actuaciones
     

El director general del IVAJ reivindica “desestacionalizar” La Senda del Poeta e invita a las personas senderistas a recorrerla durante todo el año

  • El director general del IVAJ, Jesús Martí, ha acudido a la ofrenda al poeta Miguel Hernández que cierra los actos que conmemoran su recorrido vital 
  • La Senda ha retomado este año su recorrido presencial después de estar tres años suspendido como consecuencia de la pandemia 
     

Novetats

Igualtat en la Diversitat

Ves enrere REQUERIMENT D'ESMENA DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT, PER A L'EXERCICI 2023

REQUERIMENT D'ESMENA DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT, PER A L'EXERCICI 2023

Esmena de les sol·licituds presentades a l'empara de la RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions en matèria d’igualtat en la diversitat per a l’exercici 2023.

            Es fa públic, als efectes de la preceptiva notificació, el llistat d'expedients corresponents a sol·licituds presentades per entitats, a cadascun dels programes que comprèn la convocatòria de subvencions en matèria d'igualtat en la diversitat, per a l'exercici 2022 que, per falta d’acreditació de requisits o documentació exigible, hauran d'esmenar aquesta sol·licitud en el termini de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà a aquesta notificació, concretament del dia 24 de febrer al 9 de març de 2023 ambdós inclosos, aportant la documentació que es requereix. (Article 9 de l'ORDRE 6/2020, de 9 de desembre de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s’aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre per a finançar projectes de suport a la igualtat en la diversitat, i Cinquè de la RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions en matèria d’igualtat en la diversitat per a l’exercici 2023).

            De no efectuar l'esmena en aquest termini es tindrà per desistida la sol·licitud, prèvia resolució, de conformitat amb el previst en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

            L'esmena haurà d'efectuar-se exclusivament de forma telemàtica, de la mateixa manera que es va presentar la sol·licitud, accedint al tràmit telemàtic disponible en la seu electrònica de la Generalitat en el següent enllaç:

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18150&version=amp

Annex 1

Llistat d'expedients a esmenar.

Annex 2

Formulari específic sol·licitud ajudes en matèria d'igualtat en la diversitat.

Annex 3

Model d'acreditació del poder legal per a sol·licitar l'ajuda.

Publicador de continguts

T'interessa

Twitter

Multimèdia

Roda de premsa del Ple de Consell

Enllaços