Actualitat

L’exposició ‘No em toques el Whatsapp’ de l’IVAJ contra la violència de gènere recorrerà 25 municipis abans que acabe l’any

  • L’objectiu és conscienciar i sensibilitzar sobre la importància de detectar qualsevol classe de violència sobre les dones
  • Es tracta d’una mostra realitzada a partir de materials aportats per jóvens d’entre 14 i 30 anys
L’exposició ‘No em toques el Whatsapp’ de l’IVAJ contra la violència de gènere recorrerà 25 municipis abans que acabe l’any

Susana Camarero defén respostes sociosanitàries “coordinades i eficaces” per a les persones amb Alzheimer i les seues famílies

  • La vicepresidenta segona ha visitat el centre de dia de l’Associació de Familiars d’Alzheimer de València
  • En la setmana del Dia Mundial de l’Alzheimer, Camarero ha fet un reconeixement especial a les persones cuidadores

Igualtat i la Universitat de València aborden línies d'acció comunes en matèria d'igualtat, diversitat i violència de gènere

  • La secretària autonòmica d'Igualtat i Diversitat, Asunción Quinzá, s'ha reunit amb la vicerectora d'Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives de la Universitat de València, Helena Rausell
Igualtat i la Universitat de València aborden línies d'acció comunes en matèria d'igualtat, diversitat i violència de gènere

Novetats

Igualtat en la Diversitat

Ves enrere PLA DE CONTROL APLICABLE A LES AJUDES ECONÒMIQUES A PERSONES DESPLAÇADES D'UCRAÏNA

PLA DE CONTROL APLICABLE A LES AJUDES ECONÒMIQUES A PERSONES DESPLAÇADES D'UCRAÏNA

Resolució de 8 de juny de 2023 del director general d’Igualtat en la Diversitat per la qual s’aprova el Pla de Control aplicable a les ajudes econòmiques a persones desplaçades d’Ucraïna

L'article 169.3 de la Llei 1/2015 de 6 de febrer, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions estableix que la comprovació material de l’efectiva realització
de l’activitat, existència de la condició o compliment de la finalitat de les subvencions, es portarà a terme en els termes establerts en el pla de control que a l’efecte haurà d’elaborar
tot òrgan que gestione una línia d’ajudes finançada amb fons públics.

A més a més, aquest precepte disposa que dit pla de control haurà de ser aprovat per l'òrgan
concedent amb caràcter previ a la seua execució i en ell haurà de constar, com a mínim, els tipus de control a efectuar, els criteris de selecció de la mostra i el percentatge mínim
d’ajudes a controlar sobre l’import total pagat.

Consulta el text íntegre de la resolució 

Publicador de continguts

T'interessa

Twitter

Multimèdia

Roda de premsa del Ple de Consell

Enllaços