Actualitat

L’IVAJ disposa d’un espai de jocs de taula i d’oci educatiu en el Saló del Còmic de València

  • El director general de l’IVAJ, Vicente Ripoll, ha destacat la importància dels jocs de taula com a “instruments d’oci i habilitats socials”
  • Este espai de jocs de taula, que oferix ‘Experiència Carnet Jove’, també estarà present en altres certàmens d’il·lustració
L’IVAJ disposa d’un espai de jocs de taula i d’oci educatiu en el Saló del Còmic de València

Habitatge habilita la línia telefònica que atendrà les consultes de ciutadans i professionals relacionades amb la seguretat en els edificis residencials de la Comunitat Valenciana

  • Tècnics de l’Institut Valencià de l’Edificació resoldran dubtes relacionats amb els materials de construcció, les tècniques emprades en les façanes dels edificis o els relatius a qüestions de seguretat antiincendis
Habitatge habilita la línia telefònica que atendrà les consultes de ciutadans i professionals relacionades amb la seguretat en els edificis ...

Susana Camarero valora el paper dels mitjans de comunicació en la prevenció de les conductes suïcides

  • La vicepresidenta segona ha participat en la inauguració de la III Trobada Nacional de Prevenció, Intervenció i Postvenció de la Conducta Suïcida, que ha reunit més de 100 professionals i periodistes
  • Susana Camarero ha destacat el paper “cada vegada més rellevant dels mitjans de comunicació, les plataformes digitals i les xarxes socials en les relacions personals i socials”, que resulten ser un “element clau en la formació de l’opinió pública, sobretot en la infància i adolescència”
La vicepresidenta segona ha participat en la inauguració de la III Trobada Nacional de Prevenció, Intervenció i Postvenció de la Conducta Suïcida, ...

Novetats

Diversitat

Ves enrere PLA DE CONTROL APLICABLE A LES AJUDES ECONÒMIQUES A PERSONES DESPLAÇADES D'UCRAÏNA

PLA DE CONTROL APLICABLE A LES AJUDES ECONÒMIQUES A PERSONES DESPLAÇADES D'UCRAÏNA

Resolució de 8 de juny de 2023 del director general d’Igualtat en la Diversitat per la qual s’aprova el Pla de Control aplicable a les ajudes econòmiques a persones desplaçades d’Ucraïna

L'article 169.3 de la Llei 1/2015 de 6 de febrer, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions estableix que la comprovació material de l’efectiva realització
de l’activitat, existència de la condició o compliment de la finalitat de les subvencions, es portarà a terme en els termes establerts en el pla de control que a l’efecte haurà d’elaborar
tot òrgan que gestione una línia d’ajudes finançada amb fons públics.

A més a més, aquest precepte disposa que dit pla de control haurà de ser aprovat per l'òrgan
concedent amb caràcter previ a la seua execució i en ell haurà de constar, com a mínim, els tipus de control a efectuar, els criteris de selecció de la mostra i el percentatge mínim
d’ajudes a controlar sobre l’import total pagat.

Consulta el text íntegre de la resolució 

Publicador de continguts

T'interessa

Twitter

Multimèdia

Roda de premsa del Ple de Consell

Enllaços