Actualitat

L’IVASS implanta programes de rehabilitació i estimulació cognitiva en centres i serveis

  • Milloren la intervenció en persones amb discapacitat intel·lectual, persones majors, persones amb dany cerebral o amb malaltia mental
  • L’entitat ha format l’equip de professionals en l’ús de l’app Stimulus i la plataforma digital Neuron UP

Susana Camarero: “Des del Consell atendrem les diverses realitats i necessitats de les persones majors i en revaloritzarem la participació en la societat”

  • Diumenge que ve, 1 d'octubre, se celebra el Dia Internacional de les Persones Majors
  • La vicepresidenta segona ha visitat el Centre d'Envelliment Actiu Jorge Juan de València
Susana Camarero: “Des del Consell atendrem les diverses realitats i necessitats de les persones majors i en revaloritzarem la participació en la ...

Felipe del Baño destaca la importància d’oferir una “atenció personalitzada a dones amb discapacitat que siguen víctimes de violència de gènere”

  • El comissionat per a la Lluita contra la Violència sobre la Dona ha assistit a la presentació d’un estudi sobre violència de gènere en dones amb discapacitat
Felipe del Baño destaca la importància d’oferir una “atenció personalitzada a dones amb discapacitat que siguen víctimes de violència de gènere”

Novetats

Igualtat en la Diversitat

Ves enrere PLA DE CONTROL APLICABLE A LES AJUDES ECONÒMIQUES A PERSONES DESPLAÇADES D'UCRAÏNA

PLA DE CONTROL APLICABLE A LES AJUDES ECONÒMIQUES A PERSONES DESPLAÇADES D'UCRAÏNA

Resolució de 8 de juny de 2023 del director general d’Igualtat en la Diversitat per la qual s’aprova el Pla de Control aplicable a les ajudes econòmiques a persones desplaçades d’Ucraïna

L'article 169.3 de la Llei 1/2015 de 6 de febrer, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions estableix que la comprovació material de l’efectiva realització
de l’activitat, existència de la condició o compliment de la finalitat de les subvencions, es portarà a terme en els termes establerts en el pla de control que a l’efecte haurà d’elaborar
tot òrgan que gestione una línia d’ajudes finançada amb fons públics.

A més a més, aquest precepte disposa que dit pla de control haurà de ser aprovat per l'òrgan
concedent amb caràcter previ a la seua execució i en ell haurà de constar, com a mínim, els tipus de control a efectuar, els criteris de selecció de la mostra i el percentatge mínim
d’ajudes a controlar sobre l’import total pagat.

Consulta el text íntegre de la resolució 

Publicador de continguts

T'interessa

Twitter

Multimèdia

Roda de premsa del Ple de Consell

Enllaços