Formació

Ves enrere Formació en Grabació Dependència

Formació en Grabació Dependència

Després de la publicació del Decret 62/2017, de 19 de maig , es va remetre a les entitats locals la Instrucció 12/2017 relativa a la tramitació de les noves sol·licituds de reconeixement de dependència iniciades a l'empara d'este Decret

Des de la Direcció General de Servicis Socials i Persones en Situació de Dependència, es va impartir la 2a edició de formació en la gravació a les persones que a este efecte designaren les entitats locals.

El termini de sol·licitud del curs s'inicià el 22 de gener i finalitzà el 9 de febrer de 2018.

 

ACCIÓ FORMATIVA

TERMINI DE SOL·LICITUD

INSCRIPCIÓ

Formació en Grabació Dependència

De 22/01/2018 a 09/02/2018

Tancada

 

Les jornades es realitzaren en horari de 9 a 14 hores en les dates i llocs assenyalats a continuació:

 

PROVÍNCIA

LLOC

DATA

VALÈNCIA

CA90. SALÓ D'ACTES EDIFICI B

Carrer de la Democràcia, 77. València

22 I 23 de febrer

CASTELLÓ

CASA DELS CARAGOLS

Carrer Major, 78. Castelló de la Plana

26 i 27 de febrer

ALACANT

DIRECCIÓ TERRITORIAL CIPI.

Rambla Méndez Nuñez, 41. Saló d'Actes. Alacant

5 i 6 de març