Formació

Ves enrere Formació empleats públics de caràcter interadministratiu 2019

Formació empleats públics de caràcter interadministratiu 2019

Mitjançant RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2019, de la Direcció General de Funció Pública per la qual s'aprova la concessió de subvencions per al finançament de plans de formació per al personal d'Administració Local de la Comunitat Valenciana, convocades mitjançant la Resolució de 13 de maig de 2019, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, es convoquen per a l'any 2019 ajudes destinades al finançament de plans de formació per a l'ocupació, promoguts entre altres, per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), en el marc de l'Acord de formació per a l'ús de les administracions públiques (AFEDAP).

Els plans promoguts per la FVMP tindran caràcter d'interadministratius destinats a formar a empleats públics de diferents entitats locals de la Comunitat Valenciana.

Per això, s'ofereixen les següents accions formatives, a través de la FVMP:

  • Renda Valenciana d'Inclusió
  • Valorar la Dependència
  • Dependència: Procediment i Tramitació
  • Introducció al Sistema Bàsic de Qualitat en centres d'atenció primària
  • Abordatge de la violència de gènere des de l'àmbit municipal 
  • Dependència: valoració NNA (3 a 17 anys)