Formació

Ves enrere Espais d'intercanvi de coneixements

Espais d'intercanvi de coneixements

Els espais d'intercanvi de coneixement que vos presentem a continuació estan integrats per grups de persones que compartixen informació, idees i experiència sobre una àrea d'interés comú.

 

Estos espais formen part d'una nova manera de treballar amb la que es pretén impulsar i millorar la comunicació entre els professionals i les administracions implicades; estan dirigits als professionals que desenrotllen la seua activitat laboral en els Serveis Socials Generals de la Comunitat, i pretenen servir de llit per a la constant formació, divulgació i intercanvi d'idees.

 

DENOMINACIÓ DIRIGIT A INSCRIPCIÓ DATA D'OBERTURA
Espai de Coordinació de Serveis Socials

Coordinadors dels Serveis Socials Generals d'Ajuntaments i Mancomunitats de la Comunitat (empleats/des públics d'Entitats Locals).

Professionals de la D. G. de Serveis Socials i direccions territorials designats per la Generalitat.

Tancat 15 novembre 2017
Espai de Procediment de Dependència

Professionals dels Serveis Socials Generals d'Ajuntaments i Mancomunitats de la Comunitat (empleats/des públics d'Entitats Locals) designats per a la gestió del procediments de dependència.

Professionals designats per la Generalitat per a la gestió del procediment de dependència.

Tancat 16 novembre 2017
Espai de Valoració de Dependència

Professionals dels Servicis Socials Generals d'Ajuntaments i Mancomunitats de la Comunitat (empleats/des públics d'Entitats Locals) implicats en l'aplicació de l'instrument de valoració de dependència.

Professionals designats per la Generalitat per a la gestió de la valoració de dependència.

Tancat 17 novembre 2017

 

La selecció depén dels Servicis corresponents de la Direcció General de Serveis Socials i Atenció a Persones en Situació de Dependència.