Formació

Ves enrere Cursos de formació en línia sobre el Sistema Bàsic de Qualitat

Cursos de formació en línia sobre el Sistema Bàsic de Qualitat

A fi de facilitar la implantació de la gestió de qualitat i els processos de millora contínua en els centres de serveis socials de la Comunitat Valenciana, la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ofereix un any més els cursos de formació en línia sobre el Sistema Bàsic de Qualitat (SBQ).

 

El programa de formació en línia sobre el SBQ està integrat pels tres cursos següents, que constitueixen un itinerari formatiu complet en la matèria, i el nombre d'hores estimat per a realitzar cada un d'aquests és el següent:

 

Introducció al Sistema Bàsic de Qualitat, 20 hores.

 

Gestió per Processos, 25 hores.

 

Auditoria Interna del Sistema Bàsic de Qualitat, 25 hores.

 

Com en edicions anteriors, els destinataris d'aquests cursos són els professionals dels serveis socials, tant generals com especialitzats, en especial els treballadors de centres d'atenció a persones majors, a persones amb discapacitat, a persones amb malaltia mental crònica, a menors i a dones en protecció. Els empleats públics poden realitzar aquests cursos sol·licitant-los a través de l'IVAP, i després de la seua realització rebran el corresponent certificat.