Ves enrere LLEI 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i adolescència.

LLEI 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i adolescència.

LLEI 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i adolescència

 Expedient finalitzat.

Podeu consultar el text definitiu en l'enllaç següent: 

https://dogv.gva.es/datos/2018/12/24/pdf/2018_12057.pdf

Listado documentos