Ves enrere DECRET 27/2023, de 10 de març, del Consell, pel qual es regulen la tipologia i el funcionament dels centres, serveis i programes de serveis socials, i l’ordenació d’aquests dins de l’estructura funcional, territorial i competencial del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials

DECRET 27/2023, de 10 de març, del Consell, pel qual es regulen la tipologia i el funcionament dels centres, serveis i programes de serveis socials, i l’ordenació d’aquests dins de l’estructura funcional, territorial i competencial del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials

- Expedient finalitzat

-Pot consultar el text definitiu en el següent enllaç: DOGV

Listado documentos