Estadístiques d'Ajudes i Subvencions en matèria d'acció social finançades per la Generalitat

Estadístiques d'Ajudes i Subvencions en matèria d'acció social finançades per la Generalitat

Estadísticas 2022 de Ayudas y Subvenciones en materia de acción social financiadas por la Generalitat

Listado documentos

Estadístiques 2021 d'Ajudes i Subvencions en matèria d'acció social finançades per la Generalitat

Listado documentos

Estadístiques 2020 d'Ajudes i Subvencions en matèria d'acció social finançades per la Generalitat

Listado documentos

Estadístiques 2019 d'Ajudes i Subvencions en matèria d'acció social finançades per la Generalitat

Listado documentos