processos oberts

Dependència

Ves enrere INFORMACIÓ RELATIVA AL TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DEL DECRET del Consell, PEL QUAL ES MODIFICA EL DECRET 62/2017, de 19 de maig, del Consell, pel qual s'estableix el procediment per a reconéixer el grau de dependència a les persones i l'accés al sistema públic de serveis i prestacions econòmiques i s'instaura la figura de la Persona Professional d'Assistència Terapèutica Infantil (PATI)

INFORMACIÓ RELATIVA AL TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DEL DECRET del Consell, PEL QUAL ES MODIFICA EL DECRET 62/2017, de 19 de maig, del Consell, pel qual s'estableix el procediment per a reconéixer el grau de dependència a les persones i l'accés al sistema públic de serveis i prestacions econòmiques i s'instaura la figura de la Persona Professional d'Assistència Terapèutica Infantil (PATI)

El tràmit de consulta pública té per objecte recaptar l'opinió de la ciutadania, organitzacions i associacions amb anterioritat a l'elaboració d'un projecte normatiu.

Document de consulta pública prévia

Al·legacions: enviar a dg_serveissocials@gva.es

Termini de presentació: 15 dies hàbils (fins el 15 d'octubre de 2021 inclòs)