processos oberts

Institut de les Dones

Ves enrere INFORMACIÓ RELATIVA AL TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DEL PROJECTE DE DECRET DEL CONSELL, DEL VISAT DE PLANS D'IGUALTAT DE LES ORGANITZACIONS LABORALS DE LES COMUNITAT VALENCIANA I DE L'OBTENCIÓ DEL DRET A L'ÚS DEL SEGELL “FENT EMPRESA. IGUALS EN OPORTUNITATS”

INFORMACIÓ RELATIVA AL TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DEL PROJECTE DE DECRET DEL CONSELL, DEL VISAT DE PLANS D'IGUALTAT DE LES ORGANITZACIONS LABORALS DE LES COMUNITAT VALENCIANA I DE L'OBTENCIÓ DEL DRET A L'ÚS DEL SEGELL “FENT EMPRESA. IGUALS EN OPORTUNITATS”

El tràmit de consulta pública té per objecte recaptar l'opinió de la ciutadania, així com de les organitzacions i associacions, amb anterioritat a l'elaboració d'un projecte normatiu, a fi que les potencials persones destinatàries de la norma i la ciutadania en general tinguen la possibilitat de participar i realitzar aportacions sobre això.

En compliment de l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que estableix que amb caràcter previ a l'elaboració d'un projecte normatiu, se substanciarà una consulta pública, a través del portal web de l'Administració competent (www.inclusio.gva.es) en què es demanarà l'opinió de totes les persones i de les organitzacions potencialment afectades per la futura norma sobre aquells aspectes que tenen relació amb aquesta.

En el present document, en concret es recull la següent informació:

  • Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa (projecte de decret).
  • La necessitat i oportunitat de la seua aprovació.
  • Els objectius de la norma.
  • Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.


A fi de recaptar les aportacions i opinions de la ciutadania i de les entitats, aquestes es poden remetre a partir de l'endemà al de la publicació del document de consulta en la web de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, des de el dia 7 de setembre de 2022 fins al dia 27 de setembre de 2022, tots dos inclusivament, a l'adreça de correu electrònic: tramitacio_institutdelesdones@gva.es

Aquesta fase és independent del tràmit d'audiència i informació pública previst en l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La directora general de l'Institut Valencià de les Dones