processos oberts

Igualtat en la Diversitat

Ves enrere CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA PER A l'ELABORACIÓ DEL DECRET PEL QUAL ES CREA UN ÒRGAN DE PARTICIPACIÓ AMB ENTITATS I PERSONES MIGRANTS PER A ASSESSORAR I AVALUAR LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES EN MATÈRIA DE MIGRACIÓ I ASIL

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA PER A l'ELABORACIÓ DEL DECRET PEL QUAL ES CREA UN ÒRGAN DE PARTICIPACIÓ AMB ENTITATS I PERSONES MIGRANTS PER A ASSESSORAR I AVALUAR LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES EN MATÈRIA DE MIGRACIÓ I ASIL

 

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Amb l'objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d'elaboració de normes, aquest article estableix que, amb caràcter previ a l'elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública, a través del portal web de l'Administració competent, en la qual es demanarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

 

Termini d'aportacions: Fins al dia 8 de febrer de 2021 (inclusivament).

Forma de participació: Les aportacions s'enviaran per correu electrònic a diversitat_participacio@gva.es.