Butlletí de polítiques inclusives

Butlletí de polítiques inclusives

El Butlletí de Polítiques Inclusives, elaborat pel Gabinet Tècnic d'aquesta Conselleria, pretén ser un instrument d'informació especialitzada en matèries d'interès per a tot el departament, alhora que un vehicle de difusió i diàleg, de caràcter transversal, entre tots els seus òrgans i professionals.

A través d'aquesta publicació volem traslladar-vos novetats legislatives, estadístiques, informes i esdeveniments d'interès que ocórreguen dins i fora de la Conselleria i que tinguen relació amb el nostre àmbit d'actuació. L'objectiu és crear un flux continu d'informació que contribuïsca a fomentar la transparència així com a donar resposta, si no a totes, sí, almenys, a moltes de les preocupacions de les persones usuàries i professionals dels serveis socials.