Anular suscripción email

(*) Adreça de correu electrònic és obligatori

Prova de verificació

Aviso alta/baja newsletter

L'alta i/o la baixa no es completarà fins que no es confirme per email; per favor si aquesta sol·licitud de confirmació no li apareix en la seua safata d'entrada, revise la seua safata de correus no desitjats.

Butlletí

Ves enrere Juny 2022

Juny 2022

    • La Comunitat Valenciana és l'única autonomia en tot el país que compta amb la figura de Persona Assistent Terapèutica Infantil (PATI), impulsada per Igualtat per a promoure l'autonomia personal i la inclusió educativa de xiquetes, xiquets i adolescents amb diversitat funcional i que s'inclou en el catàleg de prestacions del sistema d'atenció a la dependència. En aquests moments, en tota la Comunitat Valenciana hi ha 91 xiquets, xiquetes i adolescents que compten amb aquest recurs, que inclou funcions d'acompanyament dins de l'horari lectiu dels centres escolars. Es tracta d'una prestació econòmica que permet la contractació d'una o un assistent personal durant un nombre d'hores, facilitant a la persona beneficiària l'accés a l'educació o al treball o bé possibilitant una major autonomia en l'exercici de les activitats bàsiques de la vida diària, la seua inclusió i participació en la comunitat. La vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, i la consellera d'Educació, Cultura i Esport, Raquel Tamarit, han visitat el CEIP Tombatossals de Castelló de la Plana on ha pogut conéixer l'experiència d'Álvaro, un xiquet amb TEA (Trastorn de l'Espectre Autista), que ha estat acompanyat durant el curs pel seu assistent personal, que, en coordinació amb la comunitat educativa del centre, ha afavorit cada vegada més el desenvolupament de la seua autonomia i independència, com la resta de xics i xiques de la seua classe. que compta amb assistència terapèutica infantil (PATI).
    • La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha iniciat el pla d'estabilització de les plantilles de l’Institut Valencià de Serveis Socials (IVASS) que permetrà a 438 persones treballadores, el 80% d'elles dones, accedir a una ocupació fixa. Del total de llocs que participen en aquest procés d'estabilització, 235 corresponen a persones cuidadores, 37 a ajudants de residència, 19 a responsables de torn, 18 a personal d'infermeria i 21 a places de mestre/a de taller. Segons l'última Relació de Llocs de treball publicada, l’IVASS compta amb una plantilla d'unes 1.200 persones a les quals cal sumar les més de 200 substitucions de mitjana al mes que es produeixen, la qual cosa dona un total de 1.400 persones treballadores. Actualment, el 31% d'aquesta plantilla té la condició de treballador o treballadora fixa a extingir, un percentatge que s'incrementarà un 38% gràcies al procés d'estabilització que es durà a terme, aconseguint quasi el 69% del total del personal. Així mateix, si a aquest pla se suma l'Oferta pública d'ocupació prevista en 2022 per a l’IVASS, s'estima que el percentatge de personal fix aconseguisca el 90%.
    • La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives està duent a terme la formació de 975 professionals de deu centres residencials per a persones majors de la Generalitat en la sensibilització sobre els valors i premisses que contempla el nou model d'atenció integral centrada en la persona Es tracta de personal que treballa en els centres de Carlet, Aldaia i Silla a la província de València; Lledó i Borriana a la província de Castelló; i en les residències La Florida d'Alacant, Mariola i Emilio Sala d'Alcoi, Alacant i Torrevieja. Aquesta iniciativa s'emmarca en el programa 'L'alegria de conviure', l'objectiu del qual és iniciar un procés de canvi del model residencial existent durant anys, basat en la rigidesa dels serveis, cap a un sistema orientat a mantindre i potenciar les capacitats de les persones, en el qual es pose en equilibri el benestar físic amb el benestar emocional, i les decisions es prenguen segons les seues preferències, amb ràtios adequades i noves formes d'atenció. L'objectiu és assegurar que tots els col·lectius professionals que treballen en aquests centres compartisquen els valors d'aquest nou model, que inclou des de tota la metodologia desenvolupada al fil dels aprenentatges adquirits a conseqüència de la pandèmia per la COVID-19, fins a aquells aspectes desenvolupats després d'un llarg i participat procés amb el sector, que ha establit les bases per a un model residencial més centrat en la persona. En la fase inicial de la formació s'està treballant la "sensibilització" dels i les professionals dels centres residencials perquè puguen desenvolupar valors, aptituds i coneixements necessaris per a aconseguir el procés de canvi i la implantació del nou model. A ella li seguirà una segona fase amb accions concretes enfocades als diferents rols professionals i, finalment, una tercera fase d'implementació, que permetrà al personal de les residències abordar el procés de transformació de model de cures, amb l'acompanyament d'un grup multidisciplinari de professionals del sector i experiència en el model d'atenció centrada en la persona.
    • El 66,84% de les persones titulars de la renda valenciana d'inclusió són dones, la qual cosa converteix a aquesta prestació posada en marxa en 2017 per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i polítiques Inclusives en una eina fonamental en la lluita contra la feminització de la pobresa. Així, de les 34.450 persones titulars d'aquesta prestació l'any passat, 23.028 són dones. Aquestes persones, juntament amb les quals conviuen amb elles, representen el nombre total de persones en situació de vulnerabilitat que són destinatàries de la *RVI, que en 2021 van ascendir a 75.885 persones. Les dades recollides en el registre de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives indiquen, a més, que el rang d'edat amb més persones titulars és el de 41 a 64 anys, amb un total de 21.263 persones. En concret, 8.354 estan entre els 25 i els 30 anys i 3.850 persones titulars de la *RVI són majors de 64 anys. Així mateix, 887 del total de persones que han presentat la sol·licitud tenen menys de 25 anys. Tots els estudis demostren que les conseqüències de la crisi econòmica han tingut un major impacte en les dones, que a més en molts casos són les úniques responsables d'unitats familiars monoparentals, on han de fer-se càrrec de fills, filles i/o persones majors. La renda valenciana d'inclusió els permet accedir a una ajuda de fins a 664,65 euros al mes, que es pot ampliar fins als 731,12 euros ja que l'ajuda contempla complements per a fer front al pagament de lloguer o hipoteca, així com del subministrament energètic. Una família de 4 membres podria arribar a percebre 1.002,67 euros al mes. Així mateix, inclou un complement familiar a partir del seté membre de 60 euros per cada membre addicional i l'accés a les ajudes escolars, així com a altres beneficis com la prestació farmacèutica gratuïta. La renda també serveix per a complementar les prestacions d'aquelles dones més majors que igual cobren una pensió per invalidesa o jubilació amb la qual tenen dificultats a arribar a final de mes, i que amb la renda es pot veure complementada fins amb 171,99 euros més mensuals.

Pròximes activitats

temini obert per a campus juliol i agost
termini d'inscripcions obert per a activitats en juliol i agost
Borriana, Benicàssim i La Vila Joiosa