Registrar email

(*) Adreça de correu electrònic és obligatori

Prova de verificació

Aviso alta/baja newsletter

L'alta i/o la baixa no es completarà fins que no es confirme per email; per favor si aquesta sol·licitud de confirmació no li apareix en la seua safata d'entrada, revise la seua safata de correus no desitjats.

Butlletí

Ves enrere Setembre 2021

Setembre 2021

    • La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives està preparant la licitació d'un nou contracte que suposarà la posada a la disposició de 7.100 places residencials per a persones majors, i que permetrà unificar en un únic expedient totes les places subvencionades amb fons públics i posades a la disposició de l'Administració. En un primer moment la Conselleria ja va endurir els criteris establits en els contractes per a eliminar les baixes temeràries, reduir el pes del preu en l'adjudicació i millorar la qualitat assistencial. Ara la Conselleria fa un pas més i en els nous contractes es canvia el sistema d'adjudicació, de manera que vindrà determinada per criteris de qualitat, amb la introducció de nous paràmetres valorables mitjançant fórmules objectives. Així, prevalen els criteris de caràcter social, mediambiental i d'innovació, que modulen la relació cost-eficàcia i la relació qualitat-preu, que també poden estar relacionats amb l'alimentació que s'ofereix en les residències o amb millores laborals i salarials, entre altres.
    • La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives està impulsant l'ús del llenguatge no sexista per part del personal de la Generalitat a l'hora de redactar textos administratius i normatius, comunicacions internes, informació i tota classe de documentació administrativa. Per a això ha posat a disposició del personal l'aplicació informàtica Themis, una eina especialitzada per evitar els sexismes i exclusions socials que serveix tant per a detectar el llenguatge sexista que pot contindre un text, com per a disposar alhora d'algunes alternatives adequades per a la seua correcció. Amb l'objectiu que cada vegada siguen més les persones que la utilitzen, la Conselleria ha facilitat també l'accés a l'aplicació Themis a través de Funciona, la intranet del personal empleat públic de la Generalitat.
    • Durant els primers set mesos de l'any, el servei valencià d'atenció a la dependència ha resolt una mitjana de 148 expedients de noves persones que s'incorporen al sistema, gestió que permet que en aquests moments s'atenga 115.269 persones a través d'algun servei o prestació econòmica. L'informe que la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives elabora tots els mesos i que es publica des de juliol de 2017 en la seua pàgina web, indica que per províncies, 35.688 persones ateses són de la província d'Alacant, 13.195 de Castelló i 66.386 resideixen a la província de València Així mateix, des de gener s'han registrat un total de 20.775 noves sol·licituds i s'han realitzat 25.535 valoracions, que significa una mitjana de 160 valoracions diàries. Finalment, referent al cost de les prestacions la Conselleria ha abonat des de gener un total de 300 milions d'euros en concepte de nòmines mensuals, endarreriments i retroactivitat.
    • El Consell d'Infància i Adolescència de la Comunitat Valenciana estarà format per un total de 24 xiquets, xiquetes i adolescents en representació dels consells locals d'infància, del Consell Infantil i Adolescent del Sistema de Protecció, del Consell de la Joventut i del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana. Aquest Consell, que es constitueix en el marc de la Llei de drets i garanties de la infància i adolescència, estarà integrat únicament per xiquetes, xiquets i adolescents de la Comunitat Valenciana, i té com a objectiu dotar a la Generalitat d'un instrument perquè la perspectiva d'infància continue estant en totes les polítiques impulsades des del Consell, i que el seu pes vaja sent cada vegada major i amb un caràcter més transversal. Entre les seues funcions, podran proposar a la Generalitat iniciatives per a promoure els seus drets, participar en l'elaboració, avaluació i seguiment de l'Estratègia Valenciana d'Infància i Adolescència, traslladar les seues inquietuds, opinar sobre qualsevol assumpte o realitat social que concerneixen la infància i adolescència, i sensibilitzar a la societat sobre la participació infantil.