Registrar email

(*) Adreça de correu electrònic és obligatori

Prova de verificació

Aviso alta/baja newsletter

L'alta i/o la baixa no es completarà fins que no es confirme per email; per favor si aquesta sol·licitud de confirmació no li apareix en la seua safata d'entrada, revise la seua safata de correus no desitjats.

Butlletí

Ves enrere Juny 2021

Juny 2021

    • Des del mes de maig passat la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha obert el període de consulta pública prèvia que suposa l'inici del procés per a l'elaboració de la llei de Diversitat Familiar i Suport a les Famílies. L'objectiu d'aquesta nova llei és donar el reconeixement que mereix la diversitat familiar com un espai clau de socialització i convivència. Com ocorre amb totes les lleis impulsades des d'Igualtat, es vol que siga un text àmpliament participat que garantisca la mateixa consideració i el mateix tracte a totes les realitats familiars que existeixen hui dia. El període de consulta pública prèvia, durant el qual es poden realitzar propostes i consideracions respecte a la llei a través de la pàgina web de la Conselleria, estarà obert fins al 20 de juny. Cal destacar que aquest procés de consulta pública anirà acompanyat d'un procés participatiu de debat a través de diversos grups de treball que aniran avançant en la construcció del text legislatiu, i en els quals estaran presents entitats i sectors relacionats amb les famílies des de diferents realitats i necessitats.
    • La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha impulsat la constitució d'òrgans col·legiats de participació de les persones menors d'edat en el marc de la Llei de drets i garanties de la infància i adolescència de la Generalitat, amb l'objectiu d'assegurar i garantir que siguen ciutadania activa de ple dret per a participar en tot allò que els concerneix. Així, i a través d'un decret aprovat recentment pel Consell, es constitueixen el Consell autonòmic d'Infància i Adolescència i el Consell Infantil i Adolescent del sistema de protecció. Els dos consells estaran integrats únicament per xiquets, xiquetes i adolescents, 24 membres en cadascun, sent ells mateixos els que estructuraran el seu règim de funcionament. Per a totes les designacions s'observarà la paritat de gènere i es procurarà abastar un ampli espectre d'edats.
    • En aquests moments 71.004 persones en situació de vulnerabilitat són destinatàries de la renda valenciana d'inclusió, una xifra que triplica el nombre de persones que percebien la renda garantida de ciutadania en 2015. El compromís del Consell amb aquells col·lectius més vulnerables es reflecteix en el pressupost destinat a la renda en 2021 que ascendeix a 255 milions d'euros, i dels quals ja s'han executat en aquests moments 78,8 milions d'euros. Aquesta quantitat contemplada en els pressupostos d'enguany suposa per a una família de quatre membres 864 euros al mes, que poden arribar als 1.080 euros amb complement d'habitatge, drets energètics o quota hipotecària. La renda valenciana d'inclusió constitueix en la Comunitat Valenciana la gran eina en la lluita contra la pobresa i per la inclusió social i laboral dels col·lectius més vulnerables perquè és molt més que una prestació econòmica, ja que inclou prestacions professionals i itineraris d'inclusió individualitzats, on els serveis socials tenen un paper fonamental.
    • La Comunitat Valenciana permetrà que les parelles de fet puguen ser beneficiàries de manera conjunta del títol de família nombrosa. Així ho recull el nou decret que regula l'emissió i renovació d'aquests carnets per a adaptar-lo a les modificacions legislatives que s'han desenvolupat, i per a millorar aspectes administratius que faciliten a les famílies l'accés als beneficis que atorga el reconeixement. Fins ara només podien ser titulars una de les dues persones integrants de la parella de fet, juntament amb els fills i filles que conformen la unitat familiar, fet que impedia a l'altra persona accedir als beneficis vinculats al títol. Entre les novetats del nou decret s'inclou també l'ampliació de la tipologia de famílies que poden ser beneficiàries del títol, així com la regulació de la tramitació telemàtica de les sol·licituds, que permetrà a les famílies realitzar la sol·licitud i tot el procediment a través de mitjans electrònics.