Registrar email

(*) Adreça de correu electrònic és obligatori

Prova de verificació

Aviso alta/baja newsletter

L'alta i/o la baixa no es completarà fins que no es confirme per email; per favor si aquesta sol·licitud de confirmació no li apareix en la seua safata d'entrada, revise la seua safata de correus no desitjats.

Butlletí

Ves enrere Juliol 2021

Juliol 2021

    • La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha presentat la nova imatge del Sistema Públic de Serveis Socials que vol visibilitzar i representar els serveis socials com a símbol de vida per a les persones més vulnerables, a més de dignificar la labor de les i els professionals que treballen en els serveis i recursos socials dels municipis de la Comunitat. La nova imatge en forma de V reflecteix el que significa el Sistema Públic Valencià de Serveis Socials com a centre de la 'Conselleria de la vida', i com una xarxa formada per un conjunt de serveis, centres i programes que tenen com a finalitat la promoció del desenvolupament ple i lliure de la vida de qualsevol persona dins de la societat, promovent l'autonomia personal, prevenint i atenent les necessitats personals, familiars i socials, així com fomentant la inclusió social des de la diversitat.
    • El Pla Convivint de la Generalitat impulsarà a la ciutat de València la creació de 500 places en centres públics per als col·lectius més vulnerables. Amb una inversió de prop de 56 milions d'euros es duran a terme 21 actuacions en diferents infraestructures de la ciutat destinades a persones majors, persones amb diversitat funcional, salut mental, infància, dones víctimes de maltractament y persones LGTBI. Aquesta iniciativa permetrà que per primera vegada existisca a la ciutat de València un recurs públic de cada tipologia que a més seran centres de referència. Es tracta d'un pla que donarà un impuls sense precedents a la construcció de centres públics i a la reforma d'instal·lacions que portaven anys sense cap mena de millora, i que ara s'adaptaran als nous models convivencials que inclouen els aprenentatges adquirits durant la COVID-19. Està previst que amb aquestes actuacions es puguen crear a València 250 llocs de treball directes des d'una òptica de qualitat i estabilitat.
    • La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha incrementat un 20% de mitjana les prestacions de 3.915 persones en situació de dependència de la Comunitat Valenciana que cobren l'import mínim d'una prestació econòmica reconeguda pel sistema d'atenció a la dependència. Es tracta d'aquelles persones que compatibilitzen aquest tipus de prestació econòmica amb altres vinculades a situacions de dependència, com pot ser la pensió per gran invalidesa, i que suposen el 4,7% de les persones que actualment estan reconegudes com a dependents en la Comunitat. Així, les persones amb un grau 3 de dependència passen de percebre com a import mínim garantit per la Generalitat de 190,13 euros al mes a 235 euros; a les persones amb grau 2 se'ls incrementa de 84,49 euros a 94; i, finalment, les persones amb grau 1 de dependència cobraran 60 euros enfront dels 47,38 que cobraven abans de la pujada. Aquests increments han començat a cobrar-se des del mes de maig amb efectes retroactius a l'1 de gener, i suposaran per a tot el 2021 una partida econòmica de 4.551.887 euros.
    • El mes passat la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives va presentar el balanç de l'aplicació de la Llei integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere en la Comunitat Valenciana, coneguda com la Llei Trans, des de la seua aprovació per les Corts al març de 2017. Es tracta d'una norma generadora de drets que ha reconegut reivindicacions històriques, com la creació d'una cartera de serveis socials i sanitaris referents per al seu procés de transició, el reconeixement del seu gènere sentit en la documentació autonòmica, o que es permeta als xiquets i xiquetes trans que se'ls denomine a les escoles pel nom que han triat, igual que als joves en els instituts o en les universitats, entre moltes altres mesures. Les dades d'atencions a persones trans en els diferents serveis i actuacions destinats a aquest col·lectiu durant aquests quatre anys, demostren que es tracta del col·lectiu més vulnerable de la població LGTBI i els qui més recursos necessiten per a arribar a la igualtat efectiva.

Pròximes activitats