Actualitat

Ajudes a programes de servicis socials especialitzats per a persones amb diversitat funcionalt

Publicació de tutorial per a emplenar la memòria i els annexos de la sol·licitud A l'enllaç de les ajudes i subvencions, programes de servicis socials especialitzats per a persones amb diversitat...

Premis "Isabel Ferrer"

A la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones, de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, li correspon, entre altres funcions, la promoció i execució de mesures per a fer...

CONVOCATÒRIA DE PROJECTES DE VIDA INDEPENDENT A TRAVÉS D’ITINERARIS INDIVIDUALITZATS PER A PERSONES AMB DISACAPACITAT

2023 RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2022, de la Vicepresidència del Consell i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l’exercici 2023 les subvencions per a...

CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER A LA REALITZACIÓ D'ESTADES VACACIONALS 2023

RESOLUCIÓ de 23 de desembre de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen les ajudes per a la realització d’estades vacacionals per a...

CONSELL VALENCIÀ DE LES MIGRACIONS

El Consell Valencià de les Migracions és un òrgan col·legiat de caràcter consultiu i participatiu, en el qual participen les principals institucions públiques i entitats socials que treballen per...

INFORMACIÓ PÚBLICA DE L'OBERTURA DEL TERMINI PER A PRESENTAR CANDIDATURES AL CONSELL VALENCIÀ LGTBI

De conformitat amb el Decret 101/2020, de 7 d’agost, del Consell, de desplegament de la Llei 23/2018, de 29 de novembre, de la Generalitat, d’igualtat de les persones LGTBI, modificat pel Decret...

Informació pública de l’obertura del termini per a presentar candidatures al Consell Consultiu Trans de la Comunitat Valenciana

De conformitat amb el Decret 102/2018, de 27 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 8/2017, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l’expressió de gènere a la Comunitat...