Actualitat

CONVOCATÒRIA D'AJUDES EN MATÈRIA DE IGUALTAT EN LA DIVERSITAT 2020

INFORMACIÓ SOBRE LA CONVOCATÓRIA D'AJUDES EN MATÈRIA D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT PER AL 2020 I LA SEUA TRAMITACIÓ. 1.- RESOLUCIÓ. 2.- El tràmit de presentació és exclusivament TELEMÀTIC per mitjà...

Presentació de la convocatòria d'ajudes amb càrrec del 0,7% del IRPF 2020

JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓN EJECUTADA EN 2021       https://inclusio.gva.es/va/web/integracion-inclusionsocial-cooperacion/justificaci%C3%B3

FESTES INCLUSIVES I NO SEXISTES

Publicat el requeriment de documentació a les Entitats Locals de les solicituts als premis de Festes Inclusives i No Sexistes.