Actualitat

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT 2021

En data de hui s'ha publicat en el DOGV la RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions en...

Decret 14/2021, de 29 de gener, del Consell, de regulació del procediment d’emissió i renovació del títol i carnet de família nombrossa

En data de hui s'ha publicat en el DOGV el Decret 14/2021, de 29 de gener, del Consell, de regulació del procediment d'emissió i renovació del títol i carnet de família nombrossa Enllaços...

Consell Valencià de les Dones

En l'apartat Òrgans col·legiats es troba l'enllaç per a presentar les propostes de candidatures al Consell Valencià de les Dones

OBERTURA DEL TERMINI DE VOTACIÓ PER A L'ELECCIÓ DE LES CANDIDATURES A LES VOCALIES DEL CONSELL VALENCIÀ DEL POBLE GITANO.

En compliment del que es disposa en l'Article únic. Dos. 2 del DECRET 75/2020, de 17 de juliol, del Consell, de modificació del Decret 5/2019, de 25 de gener, del Consell, pel qual es crea el...

Convocades les ajudes per al desenvolupament de programes de serveis socials especialitzats en dona en situació de risc o exclusió social

En l'apartat Ajudes i subvencions - Promoció de la Igualtat s'ha publicat la convocatòria per a l'any 2021 de les ajudes per al desenvolupament de programes de serveis socials especialitzats en...

Premi de Narrativa de Dones 2021

En l'apartat Formació, beques i sensibilització s'ha publicat la convocatòria del Premi Narrativa de Dones 2021.

AJUDES PERSONALS PER A l'ATENCIÓ ESPECIALITZADA RESIDENCIAL DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL PER A l'EXERCICI 2021

RESOLUCIÓ de 23 de desembre de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives,per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 ajudes personals per a l'atenció...