Actualitat

GUANYADORES DEL PREMI LITERARI DE NARRATIVA DE DONES EN LA SEUA XVII EDICIÓ, ANY 2016

GANADORAS DEL PREMIO LITERARIO DE NARRATIVA DE MUJERES EN SU XVII EDICIÓN, AÑO 2016 El Jurado designado para valorar las obras presentadas a la XVII edición del Premio Literario de Narrativa de...

AVÍS IMPORTANT

Per a facilitar el bon funcionament en relació amb la presentació de la sol·licitud telemàtica de subvencions en matèria d'Igualtat en la Diversitat, per a l'exercici 2016, es recomana ho facen a...

AYUDAS A FOMENTO DE VOLUNTARIADO

RESOLUCION DE CONCESIÓN DE LAS AYUDAS AL FOMENTO DEL VOLUNTARIADO

AGENCIA AMICS

Resolucion de 30 de mayo por la que se convocan para el ejercicio 2016 subvenciones destinadas a entidades locales para Agencias AMICS Resolucion de 30 de mayo por la que se convocan poara el...

AGENCIAS AMICS

BASES REGULADORAS Orden 5/2016 de 9 de marzo por la que se convocan las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las Agenicas AMICS

Convocatòria ajudes per a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen programes per a dones en situació o risc d'exclusió social

Publicada en el DOCV la convocatòria per a l'execerci 2016 d'ajudes per al desenvolupament de programes de serveis socials especialitzats en dona en situació o risc d'exclusió social.