Actualitat

VOCALIES DEL CONSELL VALENCIÀ DE LES DONES

En l'apartat Òrgans Col·legiats-Consell Valencià de les Dones s'ha publicat l'enllaç de les candidatures seleccionades per a la...

RESOLUCIÓ DE 21 DE JULIOL DE 2021, PER LA QUE ES PUBLICA LA ANUL·LACIÓ PARCIAL DE LA RESOLUCIÓ DE 2 DE JULIOL PER LA QUE ES CONCEDEIXEN SUBVENCIONS EN MATÈRIA D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT

RESOLUCIÓ de 21 de juliol de 2021 , del director general d'Igualtat en la Diversitat, per la qual es publica l'anul·lació parcial de la...

ORDRE 5/2021

En el DOGV de 21 de juliol de 2021, s'ha publicat l'Ordre 5/2021, de 15 de juliol, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i...

RESOLUCIÓ CONCESSIÓ SUBVENCIONS EN MATÈRIA D´IGUALTAT EN LA DIVERSITAT

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d´Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es concedeixen...

SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS I ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE PER A LA MILLORA DE LES CONDICIONS D'ACCESSIBILITAT AL MEDI FÍSIC PER A L'EXERCICI 2021

RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2021 de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es concedeixen i es...

Votació i elecció de les candidatures al Consell Valencià de les Dones.

En l'apartat Òrgans Col·legiats-Consell Valencià de les Dones s'ha publicat l'enllaç per a la votació i elecció de les candidatures al...

INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE DE DECRET DEL CONSELL PEL QUAL ES CREA EL CONSELL VALENCIÀ DE LES MIGRACIONS

Amb data 1 de juliol de 2021 s'ha publicat en el DOGV la informació pública del Projecte de Decret del Consell pel qual es crea el...

INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE DE DECRET DEL CONSELL PEL QUAL ES CREA L'OBSERVATORI VALENCIÀ PER A LA IGUALTAT DE TRACTE, LA NO DISCRIMINACIÓ I LA PREVENCIÓ DELS DELICTES D'ODI

Amb data 1 de juliol de 2021 s'ha publicat en el DOGV la informació pública del Projecte de Decret del Consell pel qual es crea...

INFORMACIÓ RELATIVA AL TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 23/2018, DE 29 DE NOVEMBRE, DE LA GENERALITAT, D’IGUALTAT DE LES PERSONES LGTBI

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú...

Tràmit d'audiència entitats concert social

Servei d'atenció telefònica a la infància i l'adolescència, i servei específic d'atenció a abusos en la infància i l'adolescència. ...

Mostrant 1 - 10 de 263 resultats
Articles per pàgina 10
de 27